"captured" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"captured" po szwedzku

volume_up
captured {im. bier.}
SV

EN captured
volume_up
{imiesłów czasu przeszłego}

captured
volume_up
fånga {im. bier.}
He was captured, chained up and taken to Sultan Saladin, who was born in Tikrit.
Han togs till fånga, slogs i kedjor och fördes till sultan Saladin, som var född i Tikrit.
It is therefore entirely possible that this man has been captured by the authorities themselves, as has happened in the past.
Det är alltså mycket möjligt att denne man, vilket hänt tidigare, har tagits till fånga av myndigheterna själva.
Because, of course, it's not something you can capture really, but I always want it to look like it could have been captured somehow as a photograph.
För självklart så är det inte något som kan man kan fånga egentligen, men jag vill alltid att det ska se ut som att det kunde ha fångats på något vis som ett fotografi.

Przykłady użycia - "captured" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEvery day, enormous amounts of personal data are captured, sorted and processed.
Varje dag samlar man in enorma mängder uppgifter, som sorteras och bearbetas.
EnglishAnd this is one of these images that we captured in what we call gigapixel technology.
Och detta är en av bilderna som vi har fångat med vad vi kallar gigapixelteknik.
EnglishThis is where you determine how captured changes in the document are highlighted.
Här definierar du om registrerade ändringar i dokumentet ska framhävas.
EnglishIvanovitsa, inform the enemy fleet that we've captured their Emperor.
Ivanovitsa, kontakta fiendeflottan och meddela, att vi har fångat deras kejsare.
EnglishIn fact, Sunset Farms has captured the imagination of the public and the industry.
Så annorlunda att företaget fängslar både kunder och andra i branschen.
EnglishIn Malta, thousands of migratory birds are shot dead or captured every year.
Tusentals flyttfåglar skjuts till döds eller fångas varje år på Malta.
EnglishEast Jerusalem was captured as a result of a major external offensive.
Erövringen av Jerusalem, den östra delen, var följden av en stor aggression utifrån.
EnglishHe is not in Croatia, otherwise he would already have been captured.
I Baltasbetänkandet nämns också gränsproblemen mellan Kroatien och Slovenien.
EnglishThe vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Den vision som styrde alla dessa steg förkroppsligades av en enda symbol.
EnglishIn May, government troops captured the areas in the north held by the LTTE.
I maj återtog regeringens trupper områden i norra delen av landet som kontrollerats av LTTE.
EnglishSince the beginning of July 10 vessels have been captured and 250 seamen have been taken hostage.
Sedan början av juli har 10 fartyg bordats och 250 sjömän tagits som gisslan.
EnglishI am thrilled to say that Count Olaf was captured, for crimes too numerous to mention.
Det är mig ett nöje att meddela att Greve Olaf greps för alltför många brott att räkna upp här.
EnglishPrices fell by 40%, and China captured 75% of the market in a trice.
Priserna föll med 40 procent, och Kina erövrade 75 procent av marknaden i en handvändning.
EnglishWith this standard, European manufacturers have captured two thirds of the world market.
Tack vare denna standard har europeiska tillverkare erövrat två tredjedelar av världsmarknaden.
EnglishThe military attack on the flotilla has captured the world's attention.
Den militära attacken på konvojen har väckt uppseende i världen.
EnglishHe is not in Croatia, otherwise he would already have been captured.
Han är i alla fall inte i Kroatien; då hade han redan varit fast.
EnglishI believe, in a certain way, the Summit has captured that.
Jag tror, på ett visst sätt, att man vid toppmötet har fångat detta.
EnglishIn future, location information can only be captured anonymously or with the prior consent of the consumer.
I framtiden kan lokaliseringsinformation bara tas upp anonymt eller med konsumentens samtycke.
EnglishThis is a data set that was captured using a CT scanner.
Detta är en datauppsättning som erhållits med datortomografi.
EnglishNo one thought the Trojan beach could be captured so easily.
Ingen trodde att Trojas strand kunde övertas så lätt.