"captive" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"captive" po szwedzku

SV
SV

EN captive
volume_up
{rzeczownik}

captive (też: internee, prisoner, con)
volume_up
fånge {r.wsp.}
A parliamentary resolution should not call for Hamas to release a captive as a mere "act of goodwill”.
En parlamentsresolution bör inte innehålla krav på att Hamas ska frige en fånge för att helt enkelt ”visa sin goda vilja”.
So for every digital renegade that is revolting in the streets of Tehran, there may as well be two digital captives who are actually rebelling only in the World of Warcraft.
Så för varje digital rebell som gör uppror på Teherans gator kan det även finnas två digitala fångar som faktiskt bara gör uppror i World of Warcraft.

Synonimy (angielski) dla "captive":

captive

Przykłady użycia - "captive" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere are currently 16 Bulgarians who are being held captive on the ship Malaspina Castle.
För närvarande hålls 16 bulgarer som gisslan på fartyget ”Malaspina Castle”.
EnglishIn Spain two citizens are being held captive at this very moment by the terrorist group ETA.
I Spanien har för närvarande två medborgare kidnappats av terroristorganisationen ETA.
EnglishThese people are being held captive by guerrilla forces fighting for the independence of Cabinda.
De hålls fångna av gerillagrupper som kämpar för Cabindas självständighet.
EnglishWe must not forget that pensioners represent a 'captive' social group.
Vi får inte glömma att pensionärerna utgör en låst social grupp.
EnglishLadies and gentlemen, we are held captive by the theory of the ever closer union.
Vi hålls fångna av teorin om den allt närmare unionen.
EnglishWell, other peoples changed their status from captive nations to free nations.
Samtidigt ändrade andra folk sin status från att ha varit nationer i fångenskap till att bli fria nationer.
EnglishI am referring here to the several thousand Kosovars being held captive by the Serbian authorities.
Det handlar i det här fallet om några tusen Kosovobor som hålls fängslade av de serbiska myndigheterna.
EnglishThere is a large captive market, even apart from the duty-free element and it is there to stay.
Det finns en stor infångad marknad, även om man bortser från det tullfria elementet och den är där för att stanna.
EnglishThey were prisoners of war, and were being held captive following the aggression of the USSR against Poland in September 1939.
De var krigsfångar och hölls fångna efter Sovjetunionens angrepp mot Polen i september 1939.
EnglishFor example, 36 crew members from the fishing vessel Alakrana have been held captive for the last six weeks.
Till exempel hålls 36 besättningsmedlemmar från fartyget Alakrana fortfarande fångna, efter en och en halv månad.
EnglishThey are still being held captive, held by people who reject the right to information and, therefore, democracy.
De hålls fortfarande i fångenskap av människor som förkastar rätten till information och därigenom demokratin.
EnglishThe remarks made about the War and post-war relations also mention the captive nations left behind the Iron Curtain.
Därför betraktas de tidigare fängslade nationernas avveckling nu i Moskva som den största tragedi för en av dem.
EnglishThe remarks made about the War and post-war relations also mention the captive nations left behind the Iron Curtain.
I kommentarerna om kriget och efterkrigstidens förbindelser nämns också de nationer som stängdes in bakom järnridån.
EnglishTherefore, the dismantling of the former captive nations is treated now in Moscow as the greatest tragedy for one of them.
Därför betraktas de tidigare fängslade nationernas avveckling nu i Moskva som den största tragedi för en av dem.
EnglishI would very much like this extremely important matter not to become the captive of yet another question of legal interpretation.
Jag önskar verkligen att denna ytterst viktiga fråga inte blir avhängig ännu en fråga om rättslig tolkning.
EnglishThey have been held captive ever since.
EnglishBrothers and sisters of the European Parliament, I consider myself as the free spokesman for my captive countrymen and women.
Bröder och systrar i Europaparlamentet! Jag ser mig själv som den fria talesmannen för mina fängslade landsmän och kvinnor.
EnglishThe one, who frees the innocent captive from one prison and locks him up in another, is a prison guard, not a liberator.
Men vi, de nationer som befriades från Sovjets ockupation för ett decennium sedan, har inget förbarmande när det handlar om vår senaste historia.
EnglishToday the Commission is proposing to discuss with the standing committee the ban on imports of wild captive birds to the European Union.
I dag föreslår kommissionen att föra en diskussion med den ständiga kommittén om importförbudet för tillfångatagna vildfåglar till EU.
EnglishWe believe that all those people who were taken captive after 24 March, that is after the state of emergency was declared, must be released as soon as possible.
Vi anser att alla de personer som fängslades efter den 24 mars, efter att undantagstillståndet infördes, måste friges så snabbt som möjligt.