"captain" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"captain" po szwedzku

EN captain
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

captain
volume_up
befälhavare {r.wsp.} (på båt)
Neither should we forget that the captain is in charge of his own ship, and we should respect that.
Vi får inte heller glömma att kaptenen är befälhavare på sitt fartyg och det måste vi ha respekt för.
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Befälhavare kommer att diskutera sina levnads- och arbetsvillkor där i kväll.
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.
Sjutton olika befälhavare i Europa, plus lika många styrmän, sjutton olika budgetar, sjutton olika obligationsmarknader - och en gemensam valuta.

2. "army or airforce"

captain
volume_up
kapten {r.wsp.} (inom armén eller flyget)
A chance for Faramir, captain of Gondor...... to show his quality.
En chans för Faramir, Kapten av Gondor...... att visa sin kvalitet.
The General is wondering why he explains himself to a captain.
Generalen undrar varför han förklarar sig för en kapten.
Captain Amy Jennings...... United States Marine Corps.
Kapten Amy Jennings....... United States Marine Corps.

3. Żegluga: "navy or marine"

captain
volume_up
kommendör {r.wsp.} (inom marinen)

4. Historia

captain
captain
volume_up
jarl {r.wsp.}

5. Amerykański angielski

captain (też: head waiter, headwaiter, butler)
captain

Przykłady użycia - "captain" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe captain is anticipating turbulence... and has turned on the fasten seat belt sign.
Kaptenen väntar sig lite turbulens... och har satt på " sätt fast bältet " - knappen.
EnglishOnly then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
Först då kan vi börja tala om Moussa Dadis Camaras maktöverlämnande.
EnglishThis should, of course, be the captain, otherwise this is complete nonsense.
Det skall naturligtvis vara " kaptenens erfarenhet ", för annars skulle det bli helt galet.
EnglishCaptain Doby, I suggest you take this to the lab, get it analyzed...
Intendent Doby, jag föreslår att ni tar det här till labbet och analyserar...
EnglishCaptain Barbossa and his crew of miscreants sailed from the dreaded Isla de Muerta.
Captain Barbossa och hans besättning seglade från Isla de Muerta.
EnglishThe captain is not Edward John Smith, but Anthony Charles Lynton Blair.
Kaptenen är inte Edward John Smith utan Anthony Charles Lynton Blair.
Englishls there a captain here who still has the courage to do his lord's will?
Har jag en kaptenen här som har mod nog att göra sin herres vilja?
EnglishIt is not a question of a captain of a ship suddenly entering any old port without a pilot.
Det är inte fråga om en fartygskapten som plötsligt och utan lots angör vilken hamn som helst.
EnglishThe captain gathered us together imploring us to have more team spirit.
Lagkaptenen samlade ihop oss och bad oss att ha mer laganda.
EnglishIt is not a question of a captain of a ship suddenly entering any old port without a pilot.
Jag har fått veta att vi kan fortsätta tala med varandra.
EnglishThis will oblige the captain and crews to run the ship with more care.
Detta, ärade ledamöter, tvingar kaptenen och besättningen att manövrera fartyget med större försiktighet.
English'Because my pension is too low,'says the Italian captain.
" Därför att min pension är så låg ", säger den italienske kaptenen.
English'Because my pension is too low,' says the Italian captain.
"Därför att min pension är så låg", säger den italienske kaptenen.
English(EL) Mr President, the skill of the captain shows in the storm.
(EL) Herr talman! Vid storm prövas kaptenens skicklighet.
EnglishCaptain, this isn't my jurisdiction...... but I suggest you take him away before I make it my jurisdiction.
Nu har jag inga befogenheter här...... men det är nog bäst att ni för bort honom innan jag skiter i det.
EnglishA second point: the captain bears many responsibilities.
För det andra: befälhavaren bär ett stort ansvar.
EnglishThe captain has turned on the fasten seat belt sign!
Kaptenen har satt på " sätt fast bältet " - knappen!
EnglishA man of action - and Captain Dadis Camara is definitely one - will only be stopped by action, and not by words.
En handlingens man - och det är just vad Moussa Dadis Camara är - kan bara stoppas med handling, inte med ord.
EnglishI'm captain of the Pismo Beach disaster relief.
Jag är ledare för Pismo Beach olyckans hjälpinsats.
EnglishVakalis for the way in which he managed to be a captain on this ship.
Därför vill jag gratulera vår kollega Nikolaos Vakalis för hans sätt att styra detta skepp.