"breeding ground for" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"breeding ground for" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "breeding ground for" w kontekście.

Przykłady użycia - "breeding ground for" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is well known that impunity is a breeding ground for dictatorships and criminals.
Det är väl känt att straffrihet är en grogrund för diktaturer och brottslingar.
EnglishThat is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Det bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
EnglishIt is a breeding ground for the informal economy and organised crime.
De är en grogrund för den informella ekonomin och den organiserade brottsligheten.
EnglishThe social misery in cities is a breeding ground for organized crime.
Den sociala misären i storstäder är en grogrund för organiserad brottslighet.
EnglishThey are an important source of employment and a breeding ground for new business concepts.
De utgör en viktig källa till arbetstillfällen och en grogrund för nya företagskoncept.
EnglishThis formed a fertile breeding ground for a Maoist insurgency, which claimed 7 000 lives.
Dessa förhållanden utgjorde en rik grogrund för ett maoistiskt uppror som krävde 7 000 liv.
EnglishThis sort of soil provides an ideal breeding ground for extremist movements such as the Taliban.
Allt detta utgör naturligtvis en utmärkt grogrund för extremrörelser, som talibanerna.
EnglishIf we carry on like that, we will end up as a breeding-ground for prohibitions and panic.
Om vi fortsätter på det här sättet kommer vi i slutändan att bli en grogrund för förbud och panik.
EnglishIntolerant Islam is on the march in Europe, and is very much a breeding ground for terrorism.
Intoleranta islamister är på frammarsch i Europa och är i stora drag en grogrund för terrorism.
EnglishThe textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Den europeiska textilsektorn är också ett gott område för detta syfte.
EnglishThat is not acceptable; it is the breeding ground for fresh conflict.
Så kan det inte vara; det är att framkalla nya konflikter.
EnglishThis influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
Detta tillflöde av utslagna personer lämpar sig för alla slags brott och exploateringar.
EnglishAfter all, poverty largely forms the breeding ground for fundamentalist hatred, of whatever origin.
Fattigdom är ju till stor del grogrunden för fundamentalistiskt hat, av vilket ursprung det vara må.
EnglishConsequently, he is cultivating a breeding ground for internal conflict from both fundamentalists and democrats.
Därmed skapar han en grogrund för inre konflikt mellan både fundamentalister och demokrater.
EnglishThis is how the breeding ground for those secession movements grows.
Så bereds jordmånen för separatiströrelserna.
EnglishThis, in turn, leads to a tougher political climate, which creates a new breeding ground for terrorism.
Det leder i sin tur till en skärpning av det politiska klimatet som skapar en ny grogrund för terrorism.
EnglishIf we tolerate unemployment and exclusion among the young, we establish a breeding ground for intolerance.
Om vi tolererar arbetslöshet och uteslutning bland de unga så upprättar vi en grogrund för intolerans.
EnglishThere is also a considerable risk that it is a breeding ground for extremist groupings.
Jag vet inte om de är välkomna överallt, och det finns en stor risk att det är en grogrund för extremistiska grupperingar.
EnglishFighting the root cause of terrorism is the most effective way of tackling this phenomenon's breeding ground.
Bekämpandet av orsaken till terrorismen är det mest effektiva sättet att angripa fenomenets grogrund.
EnglishAt the same time these countries are of course important partners in combating a global breeding ground for terrorism.
Samtidigt är dessa länder givetvis viktiga partner i att bekämpa en global grogrund för terrorism.

Pozostałe hasła

English
  • breeding ground for

W słowniku polsko-niemieckim znajdziesz Więcej tłumaczeń.