"best practice method" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"best practice method" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "best practice method" w kontekście.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "best practice method"

best rzeczownik
Swedish
best przymiotnik
Swedish
best przysłówek
well rzeczownik
well przymiotnik
well przysłówek
practice rzeczownik
to practice czasownik
method rzeczownik

Przykłady użycia - "best practice method" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe want to work out a best practice method together with the Commission.
Vi vill tillsammans med kommissionen utarbeta denna metod för best practice.
EnglishDo you believe that the best-practice method could optimise our performance?
Tror ni att best practice-metoden skulle kunna ge ett optimalt resultat?
EnglishIt should monitor what the Member States are doing and it should provide a 'best practice' method for the best solution.
EU bör övervaka medlemsstaternas åtgärder och tillhandahålla uppgifter om bästa metoder för att lösa saken på bästa sätt.
EnglishCould we use a best-practice method to identify the budget lines with which we actually do anything substantive to promote sustainable development?
Skulle vi med hjälp av en best practice-metod kunna granska vilka budgetposter som egentligen substantiellt främjar en hållbar utveckling?

Pozostałe hasła

English
  • best practice method

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.