EN bed
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bed (też: area, compass, extent, face)
volume_up
yta {r.wsp.}
If we are regarded as 75-kilo sheep, there will be ten of us in an area as large as a double bed.
Om vi betraktas som 75-kilos får, skall vi vara tio stycken på en yta stor som en dubbelsäng.
bed
volume_up
säng {r.wsp.}
' Early to bed and early to rise, gets you the scummy worm surprise! '
" Tidig i säng och tidig att stiga upp, får du de skumma maskarna överraskade
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
Under hela den perioden såg jag inte en enda säng och tjänade inte ett öre extra.
When we are finished, the whole world will want to get into bed with you.
När vi är klara vill hela världen hoppa i säng med dig.
bed
volume_up
bädd {r.wsp.}
A happy bed makes for a happy home, Mr. Jones.
En skön säng bäddar för ett lyckligt hem.
You have made your bed – now you have to lie in it.
Som ni har bäddat, får ni nu ligga.
Och i sängen fick jag bädda med galon.
bed
volume_up
binge {r.wsp.} [slg.]

2. budownictwo

bed (też: bedding, foundation)
So they were paid to collect it from the restaurants. ~~~ They then shredded the cardboard and sold it to equestrian centers as horse bedding.
De rev sönder kartongen och sålde det till stall som underlag för hästarnas sovplatser.

Synonimy (angielski) dla "bed":

bed

Synonimy (szwedzki) dla "bedja":

bedja
Swedish

Przykłady użycia - "bed" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe second one is: If I give bed nets for free, are people going to use them?
Den andra är: Om jag ger bort myggnät gratis, kommer människor att använda dem?
EnglishI did the sleep thing -- I went to bed, I laid down -- but I didn't really sleep.
Jag gjorde sovgrejen - jag gick och lade mig - men jag somnade inte riktigt.
EnglishI'll just put the big fellow in his bed and introduce you to a few of me friends.
Jag ska bara lägga den store killen, och presentera er för några vänner.
EnglishIt would be folly to envisage applying rural development to the sea bed.
Det vore galenskap att tänka sig att tillämpa landsbygdsutveckling på havsbottnen.
EnglishSo people with their voucher could get the bed net in the local pharmacy.
Så att människor med sina kuponger kunde få myggnätet på det lokala apoteket.
EnglishEveryone is aware of the dangers posed by two nuclear reactors lying on the sea bed.
På havsbottnen - det vet var och en - ligger vådan av två atomreaktorer.
EnglishAnd that night, I was lying in bed, and I thought: What the hell is a sustainable protein?
Och den natten, när jag låg i sängen, tänkte jag: Vad tusan är hållbara proteiner?
EnglishHe said they had problems in bed...... and it turns out the problem was getting out.
Han sa att dom hade problem i sängen...... och det visar sig problemet var att komma ut.
EnglishWith immunization or bed nets, you can save a life for 300 dollars per life saved.
Med vaccinering och myggnät kan man rädda ett liv för 300 dollar per
EnglishIndeed, our sympathy goes out to all those who have died or are lying in a hospital bed.
Vår sympati går givetvis till alla de som har avlidit eller som ligger i en sjukhussäng.
EnglishOne is: If people must pay for a bed net, are they going to purchase them?
En är: Om människor måste betala för myggnät, kommer de att köpa dem?
EnglishThat is why Eurocontrol is, at the end of the day, something which we cannot get into bed with.
Därför är Eurocontrol något som vi inte kan acceptera när allt kommer omkring.
EnglishThere is an incredible resource of fresh water located under the bed of the Danube.
Under Donaus flodfåra finns det gigantiska förråd av färskvatten.
EnglishYou know how to immunize kids, you know how to give bed nets."
Du tänker, "Toppen Man vet hur man vaccinerar, man vet hur man sprider myggnät."
EnglishAnd the third one is: Do free bed nets discourage future purchase?
Och den tredje är: Minskar gratis myggnät benägenheten att betala för dem i framtiden?
EnglishIt needs to bed down, and we want to see budget neutrality and more political accountability.
Den behöver stabilisera sig, och vi vill se budgetneutralitet och mer politiskt ansvar.
EnglishHe probably gave up so he didn't go to his marriage bed covered with bruises.
Han gav kanske upp för att slippa gå till sängs med blåmärken.
EnglishThis is the Nord Stream sea-bed pipeline between Russia and Germany.
Det är gasledningen Nord Stream, som ska dras på havsbottnen mellan Ryssland och Tyskland.
EnglishThey couldn't do that... not when there were children going to bed hungry every night.
Men det kunde de inte när så många barn går till sängs hungriga.
EnglishWe Iaid her on her bed, and saw She had an angel's child in her womb
Vi la henne på sängen och såg att änglarna redan hade befruktat henne.