"to be formed" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to be formed" po szwedzku

SV

EN to be formed
volume_up
{czasownik}

to be formed (też: to form)
volume_up
bildas {czas.}
Emissions are also formed from components of products containing solvents.
Utsläpp bildas även från produktkomponenter som innehåller lösningsmedel.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
Det är ett dräneringsmönster som bara kan bildas av rinnande vätska.
There are grounds for hoping that a strong and stable government will now be formed quickly.
Man kan hoppas att en bärkraftig och stabil regering kommer att bildas snabbt nu.

Przykłady użycia - "to be formed" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis has formed the basis of the Commission's work during the last four years.
Detta har legat till grund för kommissionens arbete under de senaste fyra åren.
Englishformed in 2007, which is a leading ensemble specializing in contemporary music.
bildad 2007, som är en ledande ensemble med specialisering på ny konstmusik.
EnglishIn this respect, I believe that the Commission proposal formed a very good basis.
I detta avseende utgjorde enligt min åsikt redan kommissionens förslag en bra grund.
EnglishIt is really a new Europe, a new Union, which is in the process of being formed.
Det är sannerligen ett nytt Europa, en ny union, som håller på att formas.
EnglishHowever, double hulls are no help now, as the ice has already formed in Primorsk port.
Dubbelskrov hjälper dock inte idag när isen redan har lagt sig i Primorsks hamn.
EnglishThey formed their view - which we now know - which was expressed unanimously.
De bildade sig en uppfattning - vilken vi nu känner till - som var enhällig.
EnglishThere is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
EU: s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
EnglishAd requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Annonsbegäran misslyckas om dessa parametrar inte ingår eller om de är felaktiga.
EnglishA group of 285 MPs has been formed which hopes to convene the Burmese Parliament itself.
285 parlamentsledamöter har samlats i en grupp som vill sammankalla parlamentet.
EnglishJust think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Tänk till exempel på de explosiva krishärdarna Abchazien och Nagorno-Karabach.
EnglishThere is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
EU:s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
De växer inte upp färdigformade ur marken efter en underskrift av en byråkrat.
EnglishNine months later, she formed a coalition with – as we know – Mr Erbakan.
Nio månader senare bildade hon en koalition med Necmettin Erbakan, som vi vet.
EnglishI would remind you that in 1996 the Commission formed the inter-service group.
Jag skulle vilja påminna er om att kommissionen bildade en samverkande grupp under 1996.
EnglishI look at and compare communication patterns in these newly formed mathematics classes.
– Jag tittar på och jämför kommunikationsmönster i dessa nybildade matematikklasser.
EnglishI believe that there is a triangle formed by citizens, undertakings and governance.
Jag anser att medborgarna, företagen och makthavarna bildar en triangel.
EnglishThe primary objective was to investigate if borehole breakouts are formed in Forsmark.
The primary objective was to investigate if borehole breakouts are formed in Forsmark.
EnglishIt is the latter point that formed the subject of the debates concerning the directive.
Det är den sista punkten som är ämnet för diskussionerna om detta direktiv.
EnglishEating habits are formed during childhood and can last a person's whole life.
Matvanorna grundläggs under barndomen och kan vara desamma för en person under hela livet.
EnglishOur recently adopted strategy formed part of the Council's conclusions last November.
Vår nyligen antagna strategi utgjorde en del av rådets slutsatser i november förra året.