"affluent" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"affluent" po szwedzku

EN affluent
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

affluent (też: abundant, copious, generous, liberal)
volume_up
riklig {przym.}
affluent (też: abundant, overabundant, profuse)
affluent
volume_up
burgen {przym.}

2. "rich"

affluent (też: abundant, fertile, opulent, plenteous)
volume_up
rik {przym.}
They are not sufficient in themselves to promote real convergence between the less affluent and the more affluent societies of Europe.
Det räcker inte för att främja en verklig konvergens mellan mer eller mindre rika europeiska samhällen.
It is disgraceful that the affluent West has now added trade in human flesh to its consumer excesses.
Det är skandalöst att den rika västvärlden till sin övermåttliga konsumtion tillfört handel med människokroppar.
The Third World is too poor to consider matters of this kind, and in affluent America, company profits are more important than any other considerations.
Tredje världen är för fattig för att fästa uppmärksamhet vid sådana frågor, och i det rika Amerika är rörelsevinster viktigare än alla andra överväganden.
affluent (też: made, monied, substantial, well-to-do)

Synonimy (angielski) dla "affluent":

affluent

Przykłady użycia - "affluent" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English      Mr President, Zimbabwe was once one of the most affluent countries in Africa.
    –  Herr talman! Zimbabwe var en gång ett av de rikaste länderna i Afrika.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands.
EnglishAs the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
I takt med att landet blev rikare dog sjukdomen ut och vaccineringen upphörde i 36 år.
EnglishThis is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Det är förmodligen enklare att göra för rika regioner än för regioner som är mindre rika.
EnglishSo the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent, Western societies.
Så det jag har talat om är ett specifikt problem för den moderna, förmögna västvärlden.
EnglishPoor people are more likely to become ill and die at an earlier age than those who are more affluent.
Fattiga människor löper större risk att bli sjuka och dö i tidig ålder än rika.
EnglishThe Alpine region is one of the most important and affluent territories within the European Community.
Alpområdet är ett av de viktigaste och rikaste områdena inom Europeiska gemenskapen.
EnglishWhere this is not the case, as affluent countries it is only right that we should make a contribution.
I de fall de inte gör det måste vi utifrån vår välfärd bidra till det.
EnglishThis advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Detta avancerade och välmående land med europeisk anda ligger över 2 700 mil från Slovakien.
EnglishAffluent regions should perhaps be allowed or obliged to do more to eliminate pockets of poverty.
Rika regioner borde kanske tillåtas eller åläggas att göra mer för att eliminera fickor av fattigdom.
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Dessa fattiga människors misär är en förolämpning för det välbärgade Europa och därför skickar vi tillbaka dem.
EnglishThe same goal applies in the relatively affluent Member States with regard to their less-favoured regions.
Detta mål gäller också för de relativt välmående medlemsländerna och deras missgynnade regioner.
EnglishSport should not just be something for affluent children.
Idrott ska inte bara vara något för de välbärgades barn.
EnglishIt is disgraceful that the affluent West has now added trade in human flesh to its consumer excesses.
Det är skandalöst att den rika västvärlden till sin övermåttliga konsumtion tillfört handel med människokroppar.
EnglishThese TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
Det ena är det centrala målet i Europeiska unionen, den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
EnglishThese TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
De skulle övervinna risken för att fattiga och rika gled isär.
EnglishThen, instead of going to the most needy, help with housing will go to developers and affluent residents of new estates.
Då kommer hjälpen till bostäder istället att gå till byggnadsspekulanter och rika invånare med nya egendomar.
EnglishAn ever more affluent Europe needs mobility.
Ett alltmer välmående Europa behöver mobilitet.
EnglishThey are not sufficient in themselves to promote real convergence between the less affluent and the more affluent societies of Europe.
Det räcker inte för att främja en verklig konvergens mellan mer eller mindre rika europeiska samhällen.
EnglishAs affluent western countries, we must not start talking in a high-handed manner about what we consider to be the best approach.
Vi, som välmående västländer, får inte sitta på våra höga hästar och tala om vilken taktik som vi tycker är bäst.