"you can help" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"you can help" po rumuńsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "you can help" w kontekście.

Podobne rumuńskie tłumaczenia dla słowa "you can help"

you przysłówek
Romanian
you zaimek
you wykrzyknik
Romanian
to you zaimek
Romanian
(to) you zaimek
you! wykrzyknik
Romanian
can rzeczownik
to can czasownik
Romanian
help rzeczownik
to help czasownik

Przykłady użycia - "you can help" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFortunately, you can help protect yourself by taking a few simple precautions.
Din fericire, aveți posibilitatea să vă protejați luându-vă câteva precauții simple.
EnglishWith Windows, you can help protect your PC from the bad stuff.
Cu Windows, puteți să contribuiți la protejarea PC-ului de influențele negative.
EnglishDon't let any one run get too far ahead of the others if you can help it.
Nu lăsați niciuna dintre stive să le depășească pe celelalte, dacă este posibil acest lucru.
EnglishSOLVIT is a very good example of how you can help businesses and citizens.
SOLVIT constituie un bun exemplu al modului în care pot fi ajutate întreprinderile şi cetăţenii.
EnglishWith Windows, you can help your kids use the PC responsibly.
Cu Windows, puteți să vă ajutați copiii să utilizeze responsabil PC-ul.
EnglishTake advantage of all the ways you can help keep your PC safer and more secure with Windows.
Beneficiați de toate modalitățile prin care puteți contribui la siguranța computerului cu Windows.
EnglishYou can help protect your homegroup with a password, which you can change at any time.
Puteți să contribuiți la protejarea grupului de domiciliu printr-o parolă, pe care o puteți modifica oricând.
EnglishSee all the ways you can help keep your PC safer and more secure.
Vedeți toate modalitățile prin care puteți contribui la o mai mare siguranță și securitate a PC-ului.
EnglishYou can help protect your homegroup with a password, which you can change at any time.
Aveți posibilitatea să contribuiți la protejarea grupului de domiciliu printr-o parolă, care se poate modifica oricând.
EnglishFind out how you can help keep your account even more secure.
Aflați cum vă puteți menține contul mai în siguranță.
EnglishIf you use a strong password and change it regularly, you can help keep your PC more secure.
Dacă utilizați o parolă puternică și o schimbați cu regularitate, puteți contribui la sporirea siguranței PC-ului.
EnglishIf you use a strong password and change it regularly, you can help to keep your PC more secure.
Dacă utilizați o parolă puternică și o schimbați cu regularitate, puteți contribui la sporirea siguranței PC-ului.
EnglishThank you Mr Heaton-Harris, if you are here next term, you can help us to do things better.
Vă mulţumesc, dle Heaton-Harris. În caz că vă aflaţi aici şi în următorul mandat, ne puteţi ajuta să îmbunătăţim lucrurile.
EnglishYou can help protect your computer against viruses by using antivirus software, such as Microsoft Security Essentials.
Vă puteți proteja computerul de viruși folosind software antivirus, cum ar fi Microsoft Security Essentials.
EnglishYou can help to stop this Arab Tiananmen.
Puteți ajuta la oprirea acestui Tiananmen arab.
EnglishYou can help protect a homegroup with a password, and you'll always be able to choose what you share with the group.
Aveți posibilitatea să protejați un grup de domiciliu cu o parolă și aveți mereu posibilitatea să alegeți ce anume partajați cu grupul.
EnglishYou can help Microsoft evaluate this website by providing appropriate feedback using the links provided in the message.
Aveți posibilitatea să ajutați Microsoft să evalueze acest site Web, dacă furnizați feedback corespunzător utilizând linkurile furnizate în mesaj.
EnglishYou can help keep your computer more secure by changing your Windows password regularly and by using a strong password.
Aveți posibilitatea să contribuiți la sporirea securității computerului modificând cu regularitate parola Windows și utilizând o parolă puternică.
EnglishYou can help solve some computer problems and improve the performance of your computer by making sure that your hard disk has no errors.
Aveţi posibilitatea să rezolvaţi unele probleme cu computerul şi să îmbunătăţiţi performanţa sa asigurându-vă că hard diskul nu are erori.
EnglishI ask for it modestly, but also with the firm belief that we need your support and that you can help us to fill the gap that exists today.
Vă rog cu modestie, însă cu convingerea fermă că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră şi că ne puteţi ajuta să umplem golul care există astăzi.

Pozostałe hasła

English
  • you can help

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.