"you can" - rumuńskie tłumaczenie


Wyniki dla "you". Hasło "you can" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"you can" po rumuńsku

volume_up
you {przysł.}
RO
volume_up
you {zaim.}
volume_up
you {wykrz.}
RO

EN you
volume_up
{przysłówek}

you
volume_up
mai {przysł.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Podobne rumuńskie tłumaczenia dla słowa "you can"

you przysłówek
Romanian
you zaimek
you wykrzyknik
Romanian
to you zaimek
Romanian
(to) you zaimek
you! wykrzyknik
Romanian
can rzeczownik
to can czasownik
Romanian

Przykłady użycia - "you can" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Când cunoașteți URL-ul pentru o pagină, îl tastați direct în Internet Explorer:
EnglishOnce you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
Once you create your “masterpiece” you can share it with your friends and family.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishYou can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
Puteți publica întrebări despre erorile Windows Media Player pe forumul Windows.
EnglishBut you can hide the list, clear it, or change the number of items in the list.
Puteți ascunde lista, o puteți goli sau schimba numărul de elemente din listă.
EnglishYou can adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
Puteţi ajusta retroiluminarea tastelor pe trei niveluri şi pe poziţia „oprit”.
EnglishOpens a window where you can access the computers and devices on your network.
Deschide o fereastră unde se pot accesa computerele şi dispozitivele din reţea.
EnglishFluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
Un design al interfeței fluid, intuitiv și ușor de folosit și de personalizat.
EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishYou can copy and move files and folders in a few different ways in File Explorer.
Puteți copia și muta fișiere și foldere în câteva moduri diferite în Explorer.
EnglishAs an EU citizen you can do as much shopping as you want in all EU countries.
Toţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
EnglishSee if you can sign in to other Microsoft sites or services, such as Outlook.com,
Vedeți dacă puteți face sign in la alte servicii Microsoft , cum ar fi Outlook.com,
EnglishGroups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
Grupuri: În momentul în care invitați membri noi, membrii deja invitați nu se văd
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
EnglishYou can find the game's executable file in the folder where you installed the game.
Fișierul executabil al jocului se poate găsi în folderul unde ați instalat jocul.
EnglishThe physical parts, which you can see and touch, are collectively called hardware.
Părțile fizice care se pot vedea și atinge poartă denumirea colectivă de hardware.
EnglishYou can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
Deblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a debifa opțiunea.
EnglishFind out how you can install additional languages for Windows. Get them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishYou can install the Windows Installer 4.5 version from the Download Center.
Puteți să instalați versiunea Windows Installer 4.5 de la Centrul de descărcare.