"victory" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"victory" po rumuńsku

EN victory
volume_up
{rzeczownik}

victory (też: success, triumph, win)
This is a victory for the bully boys; it is a victory for big money and a victory for bureaucrats.
Aceasta este o victorie pentru băieţii bătăuşi; este o victorie pentru bani mulţi şi o victorie pentru birocraţi.
This is a considerable victory and renewables will continue.
Aceasta este o victorie importantă și energia regenerabilă va continua.
As such it was also a first victory for the citizens of the European Union.
Ca atare a fost, de asemenea, o primă victorie pentru cetăţenii din Uniunea Europeană.
victory (też: triumph)
victory (też: triumph)

Synonimy (angielski) dla "victory":

victory
English

Przykłady użycia - "victory" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut it looks like we have got the victory of bureaucracy over national democracy.
Dar se pare că suntem martorii victoriei birocraţiei faţă de democraţia naţională.
EnglishHowever, the real major victory of this vote is that it reaffirms the right to abortion.
Totuşi, victoria majoră reală a acestui vot este că reafirmă dreptul la avort.
EnglishThe result of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
Rezultatul procedurii de conciliere poate fi privit drept un succes al Parlamentului European.
EnglishWe would like it to end quickly and for it to end in victory for the pro-democracy forces.
Ne-am dori să se încheie rapid și cu victoria forțelor pro-democrație.
EnglishSome might say, go for the easy wins, but I do not believe in declaring victory that way.
Unii ne-ar spune să optăm pentru obiective ușor de atins, dar nu cred în astfel de victorii.
EnglishWe should bury the ideas of a military victory once and for all.
Ar trebui să îngropăm o dată pentru totdeauna ideea unei victorii militare.
EnglishIt was only opened a month ago and that is a very rapid victory.
Aceasta a fost inițiată cu doar o lună în urmă și a constituit un succes foarte rapid.
EnglishHowever, now we see that its victory on the pitch has turned into a loss through a random decision.
Iată însă că ceea ce a câștigat la iarba verde, pierde la masa verde.
EnglishThe government predicts that victory over the Tamils is near.
Guvernul preconizează că victoria asupra tamililor este aproape.
EnglishIn Poland, the President stands in the way of victory, and he now has almost no support from society.
În Polonia, preşedintele stă în calea victoriei, pierzând aproape în totalitate sprijinul societăţii.
EnglishOn 8 May, Europe celebrates victory over Nazism.
La data de 8 mai, Europa sărbătoreşte victoria împotriva nazismului.
EnglishAlso, you acknowledge your rival's victory when the assessment of the actual elections is positive.
De asemenea, recunoaterea victoriei rivalului dvs. atunci când evaluarea alegerilor actuale este pozitivă.
EnglishA trail marked at times by victory, at other times by defeat, but which is leading us inevitably to ruin'.
Un drum marcat uneori de victorii, alteori de înfrângeri, dar care conduce în mod inevitabil la ruină.”
EnglishIf the vote tomorrow is satisfactory, it will mean that one stage has been won, but it will not be a conclusive victory.
Dacă mâine votul va fi satisfăcător, înseamnă că am câștigat o etapă, nu victoria finală.
EnglishLadies and gentlemen, two presidential candidates declared victory and took their oaths on 4 December.
Doamnelor și domnilor, doi candidați prezidențiali și-au declarat victoria și au depus jurământul în 4 decembrie.
EnglishIn the resolution, it is taken for granted that the elections that brought victory to President Ahmadinejad were fraudulent.
În rezoluţie, se presupune că alegerile care au adus victoria preşedintelui Ahmadinejad au fost fraudate.
EnglishThe main pillar of these measures must be to guarantee security and victory in the fight against rebel forces.
Pilonul principal al acestor măsuri trebuie să fie garantarea securității și victoriei în lupta împotriva forțelor rebele.
EnglishIt is always right when the will of the people prevails, and the Egyptians deserve recognition for their victory.
Întotdeauna este bine când interesele cetățenilor se află pe primul plan, iar egiptenii merită ca victoria să le fie recunoscută.
EnglishVictory is not the same as peace.
EnglishI know that, in my country too, 'pacifist' was the name that was actually given to warmongers who were in favour of a communist victory.
Ştiu că şi în ţara mea termenul de pacifist îi desemna pe acei luptători care se declarau în favoarea unei victorii comuniste.