"vicious" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"vicious" po rumuńsku

EN vicious
volume_up
{przymiotnik}

vicious (też: wicked)
volume_up
vicios {przym. m.}
In recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
În ultimul timp, cercul vicios al violenţei din Orientul Mijlociu a continuat.
The EU's structural policy is caught up in a massive vicious circle of bureaucracy.
Politica structurală a UE este prinsă într-un cerc masiv vicios birocratic.
The EU needs to break out of its own vicious circle at last.
UE trebuie să se retragă într-un final din acest cerc vicios.
vicious (też: immoral, unholy, wicked, rakehell)
volume_up
imoral {przym. m.}
volume_up
depravat {przym. m.}
vicious (też: addle, broken, broken-down, close)
volume_up
stricat {przym. m.}
vicious
volume_up
corupt {przym. m.}
vicious (też: bad, corrupt, flawed, foul)
volume_up
viciat {przym. m.}
vicious (też: averse, hostile, ill-disposed)
vicious
volume_up
nărăvit {przym. m.} (despre cai)
vicious
volume_up
năbădăios {przym. m.} (despre animale)
vicious (też: depraved)
volume_up
pervers {przym. m.} (despre gust)
vicious (też: perverted, corruped)
volume_up
pervertit {przym. m.}
vicious
volume_up
rău {przym. m.} (nărăvaș)
vicious (też: balky, randy, restive, wicked)
volume_up
nărăvaş {przym. m.}

Przykłady użycia - "vicious" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
Totuşi, problema este că există o conspiraţie coruptă pentru a menţine ascunsă exploatarea.
EnglishWe could not cope, country by country, at national level, with this very vicious practice.
Nu am putut face față, țară cu țară, la nivel național, cu această practică foarte vicioasă.
EnglishYoung people have been on the receiving end of their vicious attacks.
La celălalt capăt al atacurilor violente lansate se află tinerii.
EnglishThese poor people and their families are constant targets of a brutal and vicious Iranian regime.
Acești oameni nefericiți și familiile lor sunt ținte constante ale regimului iranian brutal și malefic.
EnglishYour Financial Stability Mechanism is a vicious weapon dictated by the markets, masquerading as something benign.
Mecanismul dvs. de stabilitate financiară este o armă vicioasă dictată de piețe, deghizat în ceva benign.
EnglishLook how the vicious European reflex towards protectionism and market intervention is rearing its head again.
Și iată cum se face din nou simțită puternica tendință europeană către protecționism si intervenționism pe piață.
EnglishI believe there is a sleeping giant that is awakening because of the gratuitous and vicious abuse of Christians.
Cred că există un uriaș adormit care se trezește din cauza abuzurilor gratuite și brutale împotriva creștinilor.
EnglishI would especially point out that the particularly vicious weaponry used in January has left many people with missing limbs and terrible burns.
Aş dori să subliniez faptul că anumite arme deosebit de brutale folosite în ianuarie au lăsat multe persoane mutilate şi cu arsuri cumplite.
EnglishMr President, it is very disturbing to see an increase in the incidence of vicious and violent attacks on Christians and their communities.
Dle președinte, este foarte deranjant să observ o creștere a incidenței atacurilor vicioase și violente asupra creștinilor și a comunităților lor.
EnglishThis massive exposure explains the vicious austerity applied by the Commission and the European Central Bank to working people in the peripheral economies.
Această expunere masivă explică austeritatea vicioasă aplicată de către Comisie și de către Banca Centrală Europeană oamenilor care lucrează în economiile periferice.