"triumph" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"triumph" po rumuńsku

EN triumph
volume_up
{rzeczownik}

triumph (też: victory)
It is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
Nu este un triumf, dar nu este o înfrângere. Managerul rămâne pentru a mai lupta în altă zi.
Last weekend was a triumph for communication.
Săptămâna trecută am înregistrat un triumf al comunicării.
This was a triumph for communication and if we continue in this way, we will bring Europe closer to the people.
Acesta a fost un triumf al comunicării şi dacă vom continua astfel, vom aduce Europa mai aproape de oameni.
triumph (też: success, victory, win)
Recently a few European leaders were quick to celebrate the triumph of democracy and the death of the dictators of the Arab world - a victory of European values.
Recent, câțiva lideri europeni s-au grăbit să celebreze triumful democrației și moartea dictatorilor din lumea arabă - o victorie a valorilor europene.
triumph (też: victory)

Synonimy (angielski) dla "triumph":

triumph

Przykłady użycia - "triumph" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter all, if the moderates have no successful achievements to show to their people, the radicals will triumph.
La urma urmelor, dacă moderaţii nu au nicio realizare de succes pe care să o prezinte cetăţenilor, radicalii vor triumfa.
EnglishThe price we have paid was actually that we have undermined our values and let pragmatism triumph over values.
Preţul pe care l-am plătit a constat în faptul că am subminat propriile valori şi am permis triumful pragmatismului asupra valorilor.
EnglishEven though this is not a triumph, it is an improvement, especially for travellers with disabilities and reduced mobility.
Deşi regulamentul nu este un succes, considerăm totuşi că el reprezintă o îmbunătăţire, mai ales pentru călătorii cu handicap şi mobilitate redusă.
EnglishNevertheless, the triumph of 'communautarianism' requires that each and every national of each and every Member State feels fairly treated on the basis of their merits.
Cu toate acestea, triumful "comunitarismului” cere ca fiecare individ din fiecare stat membru să se simtă tratat corect pe baza meritelor sale.
EnglishSecondly, on 31 October, and for the first time in two years, an opposition demonstration was held in Triumph Square in Moscow without the police intervening.
În al doilea rând, la 31 octombrie şi prima dată în doi ani, o demonstraţie a opoziţiei a avut loc în Piaţa Triumfului din Moscova fără intervenţia poliţiei.
EnglishNevertheless, I do not think that on the European political scene today, we should compete to see who can oust and triumph over the other by force.
Cu toate acestea, nu cred că trebuie să concurăm pe scena politică europeană din prezent pentru a vedea cine îi poate elimina și poate triumfa împotriva celorlalți prin forță.
EnglishThe reports which will be voted on tomorrow mark an important step forward on the path to creating a single European sky, and I am sure that they will be a success and a triumph for all stakeholders.
Rapoartele care vor fi votate mâine reprezintă un important pas înainte pe calea creării cerului unic european şi sunt convins că sunt un succes şi un câştig pentru toţi cei interesaţi.