EN study
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Does the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.
study (też: draft, sketch)
study (też: care, concern)
volume_up
observație {f.} (cercetare)
study
volume_up
birou {n.} (cameră)

2. Edukacja

study
Does the Commission plan a study to assess the extent of the situation?
Preconizează Comisia realizarea unui studiu pentru a evalua amploarea situației?
In actual fact, this study is an indictment of European agriculture.
Practic, acest studiu constituie un rechizitoriu împotriva agriculturii europene.
It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
A fost dezvăluit într-un studiu al Comisiei care se referă la suprapuneri.

Przykłady użycia - "study" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are therefore able to continue this feasibility study into an alternative solution.
Astfel, putem continua studiul de fezabilitate asupra unei soluţii alternative.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
În lumina acestor date, trebuie studiate cauzele principale ale acestui declin.
EnglishThe Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
Consiliul European va studia cu atenţie absolută recomandările conţinute în raport.
EnglishA number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
EnglishWe will issue our study on Kosovo as part of our enlargement package in the autumn.
Vom emite studiul privind Kosovo ca parte componentă a pachetului de extindere în toamnă.
EnglishThis aspect will also be looked at in the study I have just mentioned.
Acest aspect va fi analizat, de asemenea, în studiul pe care tocmai l-am menționat.
EnglishWe study, work, relax and travel outside the borders of our own country.
Studiem, muncim, ne relaxăm și călătorim în afara granițelor țării noastre.
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
EnglishWe therefore need to study its economic and legal repercussions in detail.
Trebuie, aşadar, să studiem în amănunt repercusiunile economice şi juridice ale acesteia.
EnglishLet us make sure that we study the unintended consequences of our actions.
Să ne asigurăm că studiem consecinţele nedorite ale acţiunilor noastre.
EnglishAre you thinking of coming to Ireland, for study, work or just to visit?
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Cu toate acestea, extinderea reprezintă o altă problemă şi necesită o analizare foarte atentă.
EnglishThe results of the study that the Commission duly launched are now available.
Rezultatele studiului lansat în mod corespunzător de către Comisie sunt în prezent disponibile.
EnglishIf you study the directive, you will see that many of your concerns are already there.
Dacă veţi studia directiva, veţi vedea că multe dintre preocupările dvs. se află deja acolo.
EnglishThe Commission takes note of the amendments voted by Parliament that it will study in detail.
Comisia ia notă de amendamentele votate de Parlament, pe care le va studia în detaliu.
EnglishOnce that feasibility study is available, we can then make a decision.
Odată ce studiul de fezabilitate va fi disponibil, putem lua o decizie.
EnglishIs there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
EnglishAnother aspect is to encourage study grants offered to students by private companies.
De asemenea, încurajarea burselor de studii oferite studenților de către întreprinderi private.
EnglishNO — You don't have to, if the sole purpose of your stay is to study.
NU, atâta timp cât rămâneţi pe teritoriul britanic doar pentru studii.
EnglishOur study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...