"remainder" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"remainder" po rumuńsku

EN remainder
volume_up
{rzeczownik}

remainder (też: balance, leavings, remnant, residue)
remainder (też: residue, rest, holdover, residuum)
remainder
volume_up
saldo {n.} [przest.]

Synonimy (angielski) dla "remainder":

remainder

Przykłady użycia - "remainder" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Urez delegaţiei numai bine pentru restul vizitei lor în Uniunea Europeană.
EnglishThe remainder either tagged along or complained when they were forced to give an opinion.
Restul, fie le-au urmat exemplul, fie au protestat când au fost forțate să se pronunțe.
EnglishI would like to use the remainder of my speaking time to address Italy.
Aş dori să folosesc restul timpului meu pentru a mă adresa Italiei.
EnglishWe need to integrate the small but difficult remainder of South-Eastern Europe.
Problema este însă sub ce formă? Trebuie să integrăm și restul Europei de Sud-Est, o zonă mică, dar problematică.
EnglishThe remainder of the amendment remains unchanged.
EnglishThe remainder represented democratic systems.
EnglishI hope that you will still be able to send out clear signals along these lines throughout the remainder of the Swedish Presidency.
Sper că veţi mai putea transmite semnale clare prin aceste canale, pe perioada rămasă Preşedinţiei suedeze.
EnglishI therefore suggest that we remove the three paragraphs 2, 5 and 6 from the resolution and adopt the remainder as proposed.
Prin urmare, propun să eliminăm alineatele (2), (5) şi (6) din rezoluţie şi să adoptăm restul textului aşa cum a fost propus.
EnglishThe ceiling set for the EIB under this guarantee is EUR 27.8 billion for the remainder of the current period, 2007-2013.
Plafonul stabilit pentru BEI în cadrul acestei garanții este de 27,8 miliarde de euro pentru restul perioadei actuale 2007-2013.
English What steps has the Commission taken so far, and what steps does the Commission intend to take, during the remainder of its mandate, to complete these tasks?
 Ce măsuri a luat Comisia până acum și ce măsuri intenționează să ia în perioada de mandat care i-a rămas pentru a îndeplini aceste sarcini?
EnglishTo fill the remainder of the gap, the Commission proposes a new financial instrument to support projects of European interest for the new financial perspective after 2013.
Pentru a umple restul golului, Comisia propune un nou instrument financiar de sprijinire a proiectelor de interes european pentru noua perspectivă financiară după 2013.