"religious" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"religious" po rumuńsku

EN religious
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

religious
volume_up
religios {przym. m.}
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Fanatismul religios de acolo recrutează numeroase grupuri de luptători.
Second, Christians have become the single most persecuted religious group in the world.
În al doilea rând, creştinii au devenit cel mai persecutat grup religios din lume.
On religious slaughter, I think the Commissioner is absolutely right.
În ceea ce priveşte sacrificările în context religios, cred că dl comisar are perfectă dreptate.
religious
volume_up
bisericesc {przym. m.} (religios)

2. Religia

religious
volume_up
religios {przym. m.}
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Fanatismul religios de acolo recrutează numeroase grupuri de luptători.
Second, Christians have become the single most persecuted religious group in the world.
În al doilea rând, creştinii au devenit cel mai persecutat grup religios din lume.
On religious slaughter, I think the Commissioner is absolutely right.
În ceea ce priveşte sacrificările în context religios, cred că dl comisar are perfectă dreptate.

3. przenośny

religious (też: scrupulous, thorough)
volume_up
scrupulos {przym. m.}
religious (też: finical, finicky, meticulous, punctilious)
volume_up
meticulos {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "religious":

religious
English

Przykłady użycia - "religious" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWill the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
Va încuraja guvernul diversitatea politică, etnică, culturală și religioasă?
EnglishI hope that the rights of religious and ethnic minorities will be respected in Kenya.
Sper că drepturile minorităţilor religioase şi etnice din Kenya vor fi respectate.
EnglishI have voted against this, because religious minorities should not be excluded.
Am votat împotriva acestui raport, deoarece minorităţile religioase nu trebuie excluse.
EnglishReligious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
Violenţa religioasă provine din dogmatismul inerent în toate religiile.
EnglishRegrettably, its regime has become a force for evil masquerading in religious garb.
Din păcate, regimul său a devenit o forță a răului, deghizându-se în hainele religiei.
EnglishRegrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
Din păcate, nicio parte a lumii nu este scutită de flagelul intoleranței religioase.
EnglishThe right to live in dignity is just as important as religious freedom for instance.
De exemplu, dreptul la o viață demnă este la fel de important ca libertatea religioasă.
EnglishSeven leading figures in the Bahá'í religious community were taken into custody in May 2008.
Şapte lideri ai comunităţii religioase Bahá'í au fost arestaţi în luna mai 2008.
EnglishThese practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
Aceste practici nu pot fi justificate în temeiul tradiţiilor culturale sau religioase.
EnglishSometimes I have the impression of being in a religious community rather than a parliament.
Uneori am impresia că mă aflu într-o comunitate religioasă în loc de un parlament.
EnglishReligious freedom concerns all religions; it even concerns atheists.
Libertatea religioasă se referă la toate religiile; se referă chiar şi la atei.
EnglishThirdly, it must encourage dialogue between the ethnic and religious groups.
În al treilea rând, trebuie să încurajeze dialogul dintre grupurile etnice şi religioase.
EnglishWe cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
Nu putem permite ca argumentele religioase să dea naştere la discriminare şi violenţă.
EnglishThe head teacher banned it because there were children of other religious faiths present.
Directorul le-a interzis pentru că în această şcoală învaţă şi copii de alte religii.
EnglishPeople are persecuted in their hundreds of thousands because of their religious beliefs.
Oamenii sunt persecutați sub numărul sutelor de mii datorită convingerilor religioase.
EnglishAnother recent issue is the detention of another 12 members of the Baha'i religious community.
Alt aspect recent este arestarea altor 12 membri ai comunităţii religioase Baha.
EnglishAnd so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?
Şi atunci vă întreb: ce înseamnă "normalizare” atunci când este vorba de libertate religioasă?
EnglishReligious freedom is both an individual and a collective human right.
Libertatea religioasă este un drept uman atât individual, cât şi colectiv.
EnglishEgypt is certainly not one of the worst examples of religious intolerance.
Cu siguranţă, Egiptul nu este unul dintre cele mai grave exemple de intoleranţă religioasă.
EnglishWe must make sure that no one is forced to leave their country for religious reasons.
Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este forțat să își părăsească țara din motive religioase.