"religion" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"religion" po rumuńsku

EN religion
volume_up
{rzeczownik}

religion (też: faith)
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
Libertatea religioasă nu înseamnă eliberarea de religie, ci libertatea de a avea o religie.
Freedom of religion and conscience must apply to everyone equally.
Libertatea de religie și conștiință trebuie să se aplice tuturor în mod egal.
People of a different religion should not be discriminated against.
Persoanele care practică o religie diferită nu trebuie să fie discriminate.
I strongly believe that no person should ever be discriminated against on the basis of his or her religion or belief, disability or age.
Cred cu tărie că nimeni nu trebuie să fie discriminat pe motive de religie sau credinţă, handicap sau vârstă.
I strongly condemn it, just as I condemn any form of violence based on race or ethnicity, religion or belief, age or disability.
O condamn vehement, după cum condamn orice formă de violenţă pe motiv de rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, vârstă sau dizabilitate.
Likewise, this condemnation extends to any kind of discrimination and intolerance based on religion and faith against practitioners of a religion.
De asemenea, această condamnare se extinde asupra oricărui tip de discriminare şi intoleranţă bazată pe religie şi credinţă împotriva celor care practică o religie.
religion (też: rule)
religion
volume_up
rit {n.} (religie)

Synonimy (angielski) dla "religion":

religion

Przykłady użycia - "religion" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, ce înseamnă de fapt libertatea religioasă?
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Atunci vom asista la sfârșitul exploatării religiei în scopuri foarte laice.
EnglishEgypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
Constituţia Egiptului prevede libertatea credinţei şi libera practică a religiilor.
EnglishWhen it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
Atunci când se bucură de cel mai mare succes, religia unește oamenii; nu îi divide.
EnglishThe principle of the freedom of religion must apply to everyone throughout the world.
Principiul libertăţii religioase trebuie să se aplice tuturor în întreaga lume.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Cultura, religia și tradiția nu ar trebui folosite ca scuze pentru actele de violență.
EnglishCulture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
Cultura, religia și tradiția nu trebuie invocate pentru a justifica acte de violență.
EnglishIt so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.
Iar acest lucru se întâmplă în detrimentul religiei majoritare în Europa.
EnglishMr President, freedom of religion is an essential element of human rights.
Dle preşedinte, libertatea religioasă este un aspect esenţial al drepturilor omului.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Şcolile religioase nu vor mai putea să îşi aleagă cadrele didactice pe baza religiei lor.
EnglishFor us, religion cannot be used as a means of exploitation in political conflict.
Pentru noi, religia nu poate fi folosită drept mijloc de exploatare în conflictul politic.
EnglishWe must make a commitment to ensuring the right to freedom of religion.
Trebuie să ne luăm angajamentul de a asigura dreptul la libertatea religioasă.
EnglishThe resolution rightly urges freedom of religion and freedom of expression.
Rezoluţia insistă în mod just asupra libertăţii religioase şi libertăţii de exprimare.
EnglishFrom a liberal perspective, this concerns freedom of religion as a whole.
Din punct de vedere liberal, acest lucru se referă la libertatea religiei în general.
EnglishIt is certainly not about calling into question the freedom of religion.
Cu siguranţă nu este vorba despre a pune sub semnul întrebării libertatea religioasă.
EnglishThe premise is that freedom of religion must apply to all religions.
Premisa este că libertatea religioasă trebuie să se aplice tuturor religiilor.
EnglishThese include freedom of religion and acknowledging the rights of women.
Printre acestea se numără libertatea religioasă și recunoașterea drepturilor femeilor.
EnglishInnocent people are dying merely because they are followers of one religion and not another.
Mor oameni nevinovați doar pentru că sunt adepții unei religii sau a alteia.
EnglishAn adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
Se recomandă un răspuns adecvat la crimele comise în numele religiei.
EnglishThe ideology of laicism ties our hands and suppresses freedom of religion.
Ideologia laicismului ne constrânge și suprimă libertatea religioasă.