"Recycle" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"Recycle" po rumuńsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Recycle" w kontekście.

Przykłady użycia - "Recycle" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo display the Recycle Bin on the desktop, select the Recycle Bin check box.
Pentru a afișa Coșul de reciclare pe desktop, selectați caseta Coș de reciclare.
EnglishIf I want to recycle batteries, I can take my old batteries to any retailer.
Dacă vreau să reciclez baterii, pot să duc bateriile vechi la orice comerciant.
EnglishOpen the Recycle Bin by double-clicking the Recycle Bin on the desktop.
Deschideți Coșul de reciclare, făcând dublu clic pe Coș de reciclare pe desktop.
EnglishThese are the icons that represent the Recycle Bin in its two different states:
Acestea sunt pictogramele care reprezintă Coșul de reciclare în cele două stări ale sale:
EnglishOpen the Recycle Bin by double-clicking the Recycle Bin on the desktop.
Deschideți Coșul de reciclare făcând dublu clic pe Coș de reciclare de pe desktop.
EnglishWhen you delete items from SkyDrive, they're moved to the recycle bin.
Atunci când ștergeți elemente din SkyDrive, ele sunt mutate în coșul de reciclare.
EnglishIf you don't see the Recycle Bin, don't panic—it might just be hidden.
Dacă nu vedeți Coșul de reciclare, nu vă îngrijorați - acesta poate fi ascuns.
EnglishDouble-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name
Dublu clic pe Coș de reciclare; Dublu clic pe Computer; Dublu clic pe Fișier
EnglishIf you're sure that you won't need the deleted items again, you can empty the Recycle Bin.
Dacă sunteți sigur că nu veți mai dori elementele șterse, goliți Coșul de reciclare.
EnglishDelete the selected item permanently without moving it to the Recycle Bin
Șterge definitiv elementul selectat, fără a-l muta în Coșul de reciclare
EnglishIf you delete a library, the library itself is moved to the Recycle Bin.
Dacă ștergeți o bibliotecă, biblioteca este mutată în Coșul de reciclare.
EnglishDelete the selected item without moving it to the Recycle Bin first
Ștergerea elementului selectat fără a-l muta mai întâi în Coșul de reciclare.
EnglishWhen you delete a file from your computer, it's temporarily stored in the Recycle Bin.
Când ștergeți un fișier de pe computer, acesta se stochează temporar în Coșul de reciclare.
EnglishTypically, when you delete a file on your PC, you actually only move it to the Recycle Bin.
În general, când ștergeți un fișier de pe PC, îl mutați de fapt în Coșul de reciclare.
EnglishDouble-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name
Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name
EnglishDouble-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click File
Dublu clic pe Coș de reciclare; Dublu clic pe Computer; Dublu clic pe Fișier
EnglishWhen you delete a file from your computer, it is temporarily stored in the Recycle Bin.
Când ștergeți un fișier de pe computer, acesta se stochează temporar în Coșul de reciclare.
EnglishWhen you delete a file, it's temporarily stored in the Recycle Bin.
Când ștergeți un fișier, acesta este stocat temporar în Coșul de reciclare.
EnglishInstead, it is stored in the Recycle Bin until the Recycle Bin is emptied.
În schimb, acesta se stochează în Coșul de reciclare până când Coșul de reciclare se golește.
EnglishTo remove the Recycle Bin from the desktop, clear the Recycle Bin check box.
Pentru a elimina Coșul de reciclare de pe desktop, goliți caseta de selectare Coș de reciclare.

Pozostałe hasła

English
  • Recycle

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.