"Read through" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"Read through" po rumuńsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Read through" w kontekście.

Podobne rumuńskie tłumaczenia dla słowa "Read through"

read przymiotnik
Romanian
to read czasownik
through rzeczownik
Romanian
through przymiotnik
Romanian
through przyimek
through wykrzyknik
Romanian

Przykłady użycia - "Read through" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRead through the Accessibility options, and set the options that work best for you.
Parcurgeţi opţiunile de accesibilitate şi setaţi opţiunile care vi se potrivesc cel mai bine.
EnglishI felt rather as he did as I read through the voting list today.
M-am simțit cam la fel ca el în timp ce am citit lista de vot astăzi.
EnglishOne such moment for me came with the opportunity to read through the motion for a resolution on Ukraine.
Un astfel de moment a venit pentru mine odată cu posibilitatea de a citi propunerea de rezoluție cu privire la Ucraina.
EnglishWhen I read through the declaration drafted by the European Parliament for Copenhagen, I see things there that I like.
Când citesc declaraţia elaborată de Parlamentul European pentru Copenhaga, descopăr lucruri care îmi plac.
EnglishI would ask you to read the whole report through once again - you will most certainly not find the words 'European army' in it.
V-aș ruga să citiţi din nou întregul raport - mai mult ca sigur nu veţi găsi acolo cuvintele "armată europeană”.
EnglishI have read through the draft resolutions on the issue in question carefully and I have listened with interest to the discussion.
Am citit cu atenţie proiectele de rezoluţie referitoare la problema dezbătută şi am ascultat cu interes discuţia.
EnglishRead through all printed materials.
EnglishThat is entirely proper, but we should read through the constitution of the country concerned, and try to establish the facts.
Acest lucru este în întregime corect, dar ar trebui să citim constituția țării în cauză și să încercăm să stabilim faptele.
EnglishI had not the heart to point out to them that the tide was coming in, and today I felt rather the same way as I read through our voting list.
Nu am avut inima să le spun că se apropia fluxul, și astăzi m-am simțit cam la fel când am citit lista de vot.
EnglishThis is why I am calling on my fellow Members to read through what you are voting on tomorrow and not just to follow your voting guidelines.
Din acest motiv le solicit colegilor mei să citească bine ce anume vor vota mâine şi nu doar să urmeze direcţiile de votare.

Pozostałe hasła

English
  • Read through

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.