"prejudice" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"prejudice" po rumuńsku

EN prejudice
volume_up
{rzeczownik}

Objective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
Temeri obiective sau prejudecată, precauție situațională sau dezamăgire?
This is a scandalous prejudice aimed once again at marginalising the Roma community.
Acesta este o prejudecată scandaloasă menită să marginalizeze și mai mult comunitatea romă.
Mândrie și Prejudecată
prejudice (też: detriment)
prejudice (też: damage, tort)
prejudice (też: harm)

Synonimy (angielski) dla "prejudice":

prejudice

Przykłady użycia - "prejudice" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Trebuie să luptăm aprig pentru a eradica prejudecățile împotriva acestor oameni.
EnglishWe cannot prejudice this scientific assessment with a non-scientific-based definition.
Nu putem prejudicia această evaluare ştiinţifică printr-o definiţie dată pe baze neştiinţifice.
EnglishIn addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
În plus, prejudecăţile şi degradarea la care au fost supuşi aceşti oameni trebuie să înceteze.
EnglishHowever, this does not prejudice our position on the Lax report on the visa code.
Cu toate acestea, acest lucru nu aduce atingere poziţiei noastre privind raportul Lax referitor la Codul vizelor.
EnglishThe new Hungarian constitution does not prejudice the freedom of religion and freedom of conscience.
Noua constituţie maghiară nu aduce atingere libertăţii religioase şi libertăţii de conştiinţă.
EnglishIt is only ideological prejudice which causes the European Union to do this, today, with hesitation.
Doar anumite prejudecăţi ideologice determină Uniunea Europeană să acţioneze astăzi cu ezitare.
EnglishConsequently, it believes that I can no longer cite prejudice.
Prin urmare, consideră că nu mai pot invoca prejudiciul.
EnglishWe will not move forward or solve the problems with the birth rate and people's happiness through prejudice.
Nu vom progresa şi nu vom rezolva problema natalităţii şi a fericirii oamenilor prin prejudecăţi.
EnglishI do not have any prejudice in favour or against GMOs.
Eu nu am nicio idee preconcepută pro sau contra OMG-urilor.
EnglishSome people do not like you because you are too European, and others because of ideological prejudice.
Unele persoane nu vă plac pentru că sunteţi prea european, iar altele din cauza prejudecăţilor ideologice.
EnglishLet us approach this subject completely free of prejudice again, according to the slogan 'stop it through diversity'.
Să abordăm din nou acest subiect fără prejudecăţi, potrivit sloganului "diversitatea este soluţia”.
EnglishOf course this is without prejudice to the nature of the powers conferred on the Commission on the basic acts.
Bineînțeles, acest lucru nu aduce atingere naturii competențelor conferite Comisiei pentru actele de bază.
EnglishWe should look for them without prejudice.
Trebuie să căutăm aceste personalităţi fără prejudecăţi.
EnglishAttaching labels to this country or spreading any kind of prejudice about it would be a negative thing.
Ar fi un lucru negativ să punem etichete acestei ţări sau să răspândim orice fel de prejudecăţi referitoare la aceasta.
EnglishThe Swedish Foreign Ministry defined a 'no' to the building of minarets as the 'expression of a prejudice'.
Ministrul suedez de externe a definit răspunsul negativ privind construirea de minarete ca fiind "expresia unei prejudecăţi”.
EnglishRoma communities in Europe continue to face unacceptable levels of prejudice and, in many cases, violence.
Comunităţile rome din Europa continuă să se confrunte cu nivele inacceptabile de prejudecăţi şi, în multe cazuri, cu violenţă.
EnglishThe realisation of the strategy must be without prejudice to social rights and must not erode welfare achievements.
Realizarea strategiei nu trebuie să aducă atingere drepturilor sociale și nu trebuie să erodeze realizările în materie de bunăstare.
EnglishThis resolution attempts to prejudice the ruling by the International Court in The Hague on the legality of the secession of Kosovo.
Această rezoluţie încearcă să prejudicieze hotărârea Curţii Internaţionale de la Haga privind legalitatea divizării Kosovo.
EnglishFinally, as regards the Rome I Regulation, the preamble to the proposal makes it clear that the proposal is without prejudice to the Regulation.
În final, în ceea ce priveşte regulamentul Roma I, preambulul la propunere arată că propunerea nu afectează regulamentul.
EnglishThe Open Society Institute talks about prejudice and violence faced by Roma communities across Europe not decreasing.
Institutul pentru o societate deschisă vorbeşte despre faptul că nu au scăzut prejudecăţile şi violenţa cu care se confruntă comunităţile rome în Europa.