"office" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"office" po rumuńsku

volume_up
office {rzecz.}

EN office
volume_up
{rzeczownik}

office (też: agency, bureau, business office, desk)
I have to find the resources for opening an office in Benghazi.
Trebuie să găsesc resurse pentru deschiderea unui birou în Benghazi.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
Comisia decide înfiinţarea unui Birou european pentru ajutor umanitar.
We do indeed need this office to be established quickly and effectively.
Avem nevoie, într-adevăr, ca acest birou să fie înfiinţat rapid şi eficient.
office
volume_up
birou {n.} (loc de muncă)
I have to find the resources for opening an office in Benghazi.
Trebuie să găsesc resurse pentru deschiderea unui birou în Benghazi.
The Commission decides to set up a European Humanitarian Aid Office.
Comisia decide înfiinţarea unui Birou european pentru ajutor umanitar.
We do indeed need this office to be established quickly and effectively.
Avem nevoie, într-adevăr, ca acest birou să fie înfiinţat rapid şi eficient.
office (też: job, position, post)
volume_up
oficiu {n.} (slujbă)
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
Pe scurt, ce este Oficiul European de Poliţie, noul Oficiu?
This has no mandate: nobody has voted for this creation of a European Asylum Office.
Acest lucru nu are niciun fundament: nimeni nu a votat pentru crearea acestui Oficiu European pentru Azil.
Firstly, the transfer from an Office of the High Representative to an Office of the Special Representative of the EU is within reach.
În primul rând, transferul de la un Oficiu al Înaltului Reprezentant la un Oficiu al Reprezentantului Special al UE este realizabil.
office (też: agency, bureau)
volume_up
oficiu {n.} (birou)
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
Pe scurt, ce este Oficiul European de Poliţie, noul Oficiu?
This has no mandate: nobody has voted for this creation of a European Asylum Office.
Acest lucru nu are niciun fundament: nimeni nu a votat pentru crearea acestui Oficiu European pentru Azil.
Firstly, the transfer from an Office of the High Representative to an Office of the Special Representative of the EU is within reach.
În primul rând, transferul de la un Oficiu al Înaltului Reprezentant la un Oficiu al Reprezentantului Special al UE este realizabil.
Office 365 is the only web-based service fully compatible with Microsoft Office
Office 365 este singurul serviciu bazat pe Web complet compatibil cu Microsoft Office
Get the productivity of Office as a flexible, pay-as-you-go service.
Obțineți productivitatea din Office sub forma unui serviciu flexibil, cu plata pe parcurs.
Which option you choose depends on the device itself, and whether you're at home or at the office.
Opțiunea pe care o alegeți depinde de dispozitiv și de locația unde vă aflați - acasă sau la serviciu.
office (też: board)
volume_up
minister {n.} (mai ales în Anglia)
It seems to us that Mrs Malmström will be creating a sort of homeland security office.
Avem impresia că dna Malmström va crea un fel de minister de securitate internă.
Immediately after I had spoken, the Greek Permanent Representation rushed to my office and promised me an immediate reply from the Minister in person.
Imediat după aceea, Reprezentanţa Permanentă a Greciei pe lângă Uniunea Europeană a venit în biroul meu, promiţându-mi un răspuns imediat din partea dlui ministru în persoană.

Przykłady użycia - "office" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Îşi începe mandatul o nouă Comisie Europeană, prezidată de José Manuel Barroso.
EnglishHis second term of office began on 1 June 2012 and runs until 30 November 2014.
Al doilea mandat al său a început la 1 iunie 2012 şi expiră la 30 noiembrie 2014.
English- I would like to thank the President-in-Office for his very comprehensive reply.
Aş dori să mulţumesc Preşedintelui în exerciţiu pentru răspunsul său cuprinzător.
EnglishThe other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
Deunăzi în cadrul comisiei am aflat de raportul Oficiului Alimentar şi Veterinar.
EnglishSee how Office 365 makes it easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Preşedintele Consiliului European nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional.
EnglishPresident-in-Office of the Council. - I was trying to respond to both questions.
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. -Am încercat să răspund la ambele întrebări.
EnglishPresident-in-Office of the Council, it is clear that you have achieved your aims.
Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, este clar că v-aţi atins scopurile.
EnglishThat, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office.
Acest fapt, dle Preşedinte, va rămâne o piatră de hotar durabilă în mandatul dvs.
EnglishI refer to Europol, the European Asylum Support Office, Eurojust and Frontex.
Mă refer la Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Eurojust şi Frontex.
EnglishI express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
Îmi exprim sprijinul pentru crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil.
EnglishPresident-in-Office of the Council. - Mr President, the world is a big place.
le în exerciţiu al Consiliului. - Domnule preşedinte, lumea este un spaţiu întins.
EnglishSee how Office 365 makes easy to communicate, create, and share in the cloud.
Vedeți cum Office 365 facilitează comunicarea, crearea și partajarea în cloud.
EnglishSelect Office 365 plans include subscriptions to the latest version of Office.
Anumite planuri Office 365 conțin abonamente la cea mai recentă versiune de Office.
EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie.
EnglishI should now like to invite the President-in-Office of the Council to take the floor.
Doresc acum să invit pe dl Preşedinte în exerciţiu al Consiliului să ia cuvântul.
EnglishThis marks the end of a process carried out throughout this term of office.
Acest lucru marchează sfârşitul unui proces derulat de-a lungul acestui mandat.
EnglishPresident-in-Office of the Council. - Madam President, I will be very brief.
Preşedinte în exerciţiu al Consiliului. - Doamnă preşedintă, voi fi foarte concis.
EnglishI do not believe that you are addressing this issue to the right office holder.
Nu cred că vă adresați persoanei potrivite în legătură cu această problemă.
EnglishYou can view and edit your Office documents right from your Windows Phone.
Puteți să vizualizați și să editați documentele Office direct din Windows Phone.