"to make worse" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"to make worse" po rumuńsku

EN to make worse
volume_up
{czasownik}

Przykłady użycia - "to make worse" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, this report will not bring improvements, but will, in fact, make things worse.
Din păcate, acest raport nu va aduce îmbunătăţiri, ci va înrăutăţi situaţia.
EnglishThe current situation of global crisis tends to make the situation worse.
Situația actuală a crizei mondiale tinde să înrăutățească situația.
EnglishSuch bellicose and incendiary rhetoric can only make matters worse.
O astfel de exprimare războinică și incendiară nu poate decât să înrăutățească situația.
EnglishThe addition of Turkey joining will just make matters far, far worse.
Aderarea Turciei va înrăutăţi această situaţie şi mai mult.
EnglishTo make matters worse, the Commission and Parliament are now discussing a tolerable risk of error.
Pentru a înrăutăţi situaţia, Comisia şi Parlamentul discută acum despre un risc tolerabil de eroare.
EnglishThis is not a good enough formula for tackling the crisis and it is destined to make it worse.
Aceasta nu reprezintă o formulă suficient de bună pentru soluționarea crizei, ci, dimpotrivă, o poate agrava.
EnglishThis visa waiver will only make things worse.
Această scutire de obligaţia de a deţine viză nu va face decât să înrăutăţească lucrurile.
EnglishThis will do nothing to reduce the globalisation problem, but will instead make it much worse.
Acest lucru nu numai că nu va avea niciun efect asupra atenuării problemei globalizării, ci o va agrava pe aceasta.
EnglishTo force through those outdated policies now would be disastrous, for it would make the crisis worse.
Ar fi dezastruoasă adoptarea acestor politici învechite, pentru că acest lucru nu ar face altceva decât să agraveze criza.
EnglishHowever, the Bahati Bill would make things even worse.
EnglishIn that sense, speculators also try to speculate on a bad economic situation and sometimes make it worse.
În acest sens, se întâmplă şi ca speculatorii să încerce să speculeze o situaţie economică slabă şi astfel, uneori, o înrăutăţesc.
EnglishTo make matters worse, it found an ally in the form of Germany, with whom it is building a gas pipeline under the Baltic.
Pentru a înrăutăţi lucrurile, şi-a găsit un aliat în Germania, împreună cu care construieşte un gazoduct pe sub Marea Baltică.
EnglishPlease do not make matters worse.
Vă rog nu agravați și mai mult situația.
EnglishInstead, they will make it worse.
EnglishThis would only make the problem worse and would lead to Member State citizens feeling ever more alienated from EU institutions.
Acest lucru doar ar înrăutăţi problema şi ar duce la un sentiment mai puternic de înstrăinare al cetăţenilor statelor membre faţă de instituţiile UE.
EnglishEurope already has millions of unemployed people and an additional import of labour from outside the Union will only make the existing problems worse.
Europa are deja milioane de şomeri şi un import suplimentar de forţă de muncă din afara Uniunii nu ar face decât să înrăutăţească problemele deja existente.
EnglishI would also like to point out that, in response to the crisis in which we find ourselves, we should not look for medicines which will only make the situation worse.
De asemenea, aş dori să subliniez că, drept reacţie la criza cu care ne confruntăm cu toţii, nu ar trebui să căutăm soluţii care doar vor înrăutăţi situaţia.
EnglishThe catastrophe was not foreseeable, but we did know what a terrible state Haiti is in, and to make matters worse, it has been struck by this misfortune.
Catastrofa nu a fost previzibilă, însă eram conştienţi de starea cumplită în care se afla Haiti, şi, de parcă nu ar fi fost suficient, a fost lovit de această nenorocire.
EnglishTo make matters worse, the British Government has opted into the European Investigation Order, which is a further attack on the liberties of the British people.
Ca problema să fie şi mai dificilă, guvernul britanic a optat pentru ordinul european de protecţie, care constituie încă un atac asupra libertăţilor cetăţenilor britanici.
EnglishThe stranglehold by the European Commission and the International Monetary Fund, promised by the macro-financial assistance to come, will only make the situation worse.
Controlul exercitat de Comisia Europeană și de Fondul Monetar Internațional, promis de asistența macrofinanciară care va urma, nu va face decât să înrăutățească situația.