"lifting" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"lifting" po rumuńsku

RO
volume_up
lift {rzecz.}
RO

"lifting" po angielsku

EN lifting
volume_up
{rzeczownik}

1. Tkaniny

lifting (też: doff, doffing, set of stocking)

Przykłady użycia - "lifting" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe OECD has long called for the lifting of banking secrecy, and the G20 has now taken up this cause.
OCDE solicită de mult timp ridicarea secretului bancar, iar grupul G20 a îmbrăţişat acum această cauză.
EnglishHowever, they need our help and they need it by lifting the dead hand of EU regulation from them.
Oricum, IMM-urile au nevoie de ajutorul nostru şi au nevoie să fie scutite de rigiditatea regulamentelor UE.
EnglishI support the lifting of the visa regime as an important step towards the integration of the Western Balkans.
Susţin ridicarea regimului vizelor ca fiind un pas important spre integrarea Balcanilor de Vest.
EnglishFortunately, they are indeed doing so, for example, by lifting the immunity of the Italian Prime Minister.
Din fericire, ei într-adevăr fac asta, de exemplu, prin ridicarea imunităţii prim-ministrului italian.
EnglishThe third new element is the lifting of banking secrecy.
Al treilea element nou este ridicarea secretului bancar.
EnglishThis would involve the lifting of security checks for US travellers coming to Europe and vice versa.
Acesta ar implica eliminarea controalelor de securitate pentru călătorii americani care vin în Europa şi viceversa.
EnglishTherefore, lifting the visa requirement for Taiwan will enhance trade and economic relations with the EU.
Prin urmare, ridicarea obligaţia de a deţine viză pentru Taiwan va spori relaţiile comerciale şi economice cu UE.
EnglishThat means lifting martial law and involving all democratic forces in the steps that are now being taken.
Asta înseamnă eliminarea legii marțiale și implicarea tuturor forțelor democratice în măsurile care sunt luate acum.
EnglishI support the idea that lifting these measures needs to be well timed and coordinated with national governments.
Susțin ideea că ridicarea acestor măsuri trebuie să fie bine sincronizată și coordonată cu guvernele naționale.
EnglishLifting the barriers preventing free movement can make an important contribution to closing the wounds of the past.
Eliminarea barierelor în calea liberei circulații poate avea un rol important în închiderea rănilor trecutului.
EnglishThe government is also working on a strategy for the gradual lifting of capital controls.
De asemenea, guvernul depune eforturi în vederea unei strategii pentru eliminarea treptată a controalelor asupra circulației capitalurilor.
EnglishThe European Union has shown good will, partially lifting visa sanctions against Belarusian officials.
Uniunea Europeană a demonstrat bunăvoinţă prin ridicarea parţială a sancţiunilor vizelor împotriva funcţionarilor din Belarus.
EnglishThe lifting of visa requirements for Bulgaria and Romania more than 10 years ago was met with the same fears.
Eliminarea, în urmă cu peste 10 ani, a obligativității vizelor pentru Bulgaria și România a fost întâmpinată cu aceleași temeri.
EnglishFor the experience of the Czech Republic - and so many others - proves the power of markets in lifting people out of poverty.
Deoarece experienţa Republicii Cehe - şi multe altele - garantează puterea pieţelor în scoaterea popoarelor din sărăcie.
EnglishWe expect that lifting visa restrictions will further strengthen these relations which are already very intense.
Ne aşteptăm ca eliminarea restricţiilor în materie de viză să consolideze în continuare aceste relaţii care sunt deja foarte intense.
EnglishSo, if we welcome the lifting of the travel ban in the US, we should apply the same principles within the European Union.
Deci, dacă salutăm ridicarea interdicţiei de călătorie în SUA, ar trebui să aplicăm aceleaşi principii şi în Uniunea Europeană.
EnglishLifting these barriers means respect for the EU's fundamental principles such as the free movement of persons and solidarity.
Ridicarea acestor bariere înseamnă respectarea principiilor fundamentale ale UE, precum libera circulație a persoanelor și solidaritatea.
EnglishIn order to clear the rubble, you need heavy lifting machinery, cranes, helicopters, bulldozers and the capacity to drive them.
Pentru a îndepărta molozul este nevoie de utilaje de mare capacitate, de macarale, de elicoptere, de buldozere şi de capacitatea de a folosi toate acestea.
EnglishWe have to ensure that that aid gets through, and the key to that is the lifting of the siege and the opening of the crossing points.
Trebuie să ne asigurăm că ajutoarele ajung la destinaţie, iar pentru aceasta, ridicarea asediului şi deschiderea punctelor de trecere sunt indispensabile.
EnglishIn July, the European Commission sent us a proposal recommending the lifting of visa requirements for citizens of Serbia, Macedonia and Montenegro.
În iulie, Comisia Europeană ne-a trimis o propunere în care recomanda ridicarea vizelor pentru cetăţenii Serbiei, Macedoniei şi Muntenegrului.