"lifestyle" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"lifestyle" po rumuńsku

EN

lifestyle {rzeczownik}

volume_up
The Member States need to step up their information campaigns regarding an active lifestyle.
Statele membre trebuie să îşi intensifice campaniile de informare privind un stil de viaţă activ.
Promoting a healthy lifestyle is a good prophylactic method which can prevent a variety of diseases and illnesses.
Promovarea unui stil de viaţă sănătos este o bună metodă profilactică, care poate preveni o varietate de boli şi afecţiuni.
Due to the time constraint, I had no time earlier on to say a few words about a healthy lifestyle.
Din cauza limitei de timp, nu am avut timp mai devreme să spun câteva cuvinte despre un stil de viaţă sănătos.

Synonimy (angielski) dla "lifestyle":

lifestyle

Przykłady użycia - "lifestyle" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur lifestyle, our economy, our further development - all of this depends upon it.
Stilul nostru de viaţă, economia, dezvoltarea noastră ulterioară - toate depind de ea.
EnglishIn addition, gerontology and lifestyle research should be supported.
Mai mult decât atât, gerontologia și cercetarea stilului de viață ar trebui sprijinite.
EnglishStress, lifestyle, chemicals and viruses can also cause cancer.
Stresul, stilul de viaţă, substanţele chimice şi virusurile pot, de asemenea, să cauzeze cancer.
EnglishIt is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
Este extrem de supărător să se constate că medicamentele destinate stilului de viaţă nu conţin ingrediente active.
EnglishThe incidence of some kinds of cancer can be predicted by genetic predisposition, lifestyle and so on.
Incidenţa anumitor tipuri de cancer poate fi prezisă de predispoziţia genetică, stilul de viaţă şi aşa mai departe.
EnglishThese falsified products are evolving: they now include life-saving medicines as well as lifestyle medicines.
Aceste produse falsificate evoluează: ele includ acum medicamente vitale, precum şi medicamente pentru stilul de viaţă.
EnglishWe are looking at a lifestyle change.
Este vorba despre o schimbare a stilului de viaţă.
EnglishMaking such changes involves trade-offs between the health of the environment and the sustainability of our lifestyle.
Realizarea acestor modificări include compromisuri între sănătatea mediului și durabilitatea stilului nostru de viață.
EnglishA perfect fit for your hand and your mobile lifestyle.
EnglishGreater EU support for amateur sport means support for a healthier lifestyle for millions of Europeans.
Acordarea unui sprijin sporit din partea UE sportului amator înseamnă susținerea unui stil de viață mai sănătos pentru milioane de europeni.
EnglishWe will all have to make and put up with changes to our lifestyle and lives that are far more drastic and dramatic.
Trebuie să ne mobilizăm cu toţii şi să facem schimbări mult mai drastice şi dramatice în stilul nostru de viaţă şi în vieţile noastre.
EnglishFrench cuisine is one of the finest in Europe; cooking and eating are part of French culture and lifestyle.
Gastronomia franceză este una dintre cele mai rafinate din Europa; arta de a găti şi mânca face parte din cultura şi stilul de viaţă al francezilor.
EnglishThey lack vocational training, they live by casual labour, and their lifestyle is daily the object of visible discrimination.
Le lipseşte calificarea pe meserii, trăiesc din munca ocazională, iar viaţa lor este zilnic obiectul unei de discriminări vizibile.
EnglishThe Mediterranean diet is not just a lot of bread and pasta, it also involves movement, physical activity and lifestyle.
Dieta mediteraneană nu înseamnă doar foarte multe paste şi pâine, ci implică, de asemenea, mişcarea, activitatea fizică şi stilul de viaţă.
EnglishWe say we have an exception for them, but how will being associated with a banned product actually affect their lifestyle and their economy?
Spunem că facem o excepţie pentru ei, dar cum le va afecta asocierea cu un produs interzis stilul de viaţă şi economia?
EnglishChildren should be taught a healthy lifestyle from their earliest years, which in the future will result in a reduced number of cases.
Copiii trebuie învăţaţi de la vârste fragede să ducă o viaţă sănătoasă, fapt ce ar ajuta la reducerea numărului de cazuri în viitor.
EnglishThis included an extra EUR 2 million for entertainment to support the champagne lifestyle to which this place has become accustomed.
Creşterea a inclus un supliment de 2 milioane de euro pentru divertisment pentru a susţine stilul luxos care a devenit o obişnuinţă în acest loc.
EnglishThese organisations encourage active citizenship amongst young people, while promoting health, fitness and an active lifestyle.
Aceste organizații încurajează cetățenia activă în rândul tinerilor, promovând în același timp sănătatea, o condiție fizică bună și un stil de viață activ.
EnglishReports about these children’s poor lifestyle and the lack of care in terms of education and also affection are very worrying.
Rapoartele referitoare la condițiile de trai precare ale acestor copii, precum și la lipsa preocupării privind educația lor și lipsa afecțiunii sunt foarte îngrijorătoare.
EnglishI think that C40 and lots of other initiatives are very good, and you are also right that much of the emissions will be related to cities and lifestyle in the cities.
Consider că C40 şi multe alte iniţiative sunt foarte bune şi că, într-adevăr, o mare cantitate a emisiilor provine de la oraşe şi de la stilul de viaţă de aici.