"lifelong learning" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"lifelong learning" po rumuńsku

EN lifelong learning
volume_up
{rzeczownik}

lifelong learning

Podobne rumuńskie tłumaczenia dla słowa "lifelong learning"

lifelong przymiotnik
Romanian
learning rzeczownik
to learn czasownik

Przykłady użycia - "lifelong learning" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
Doresc să atrag atenția asupra Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
De asemenea, acești primi ani pun bazele învățării de-a lungul vieții copiilor.
EnglishEducation, lifelong learning, innovation and culture certainly lead to progress.
Educația, învățarea pe tot parcursul vieții, inovarea și cultura duc, cu siguranță, la progres.
EnglishWe also support research and development, as well as lifelong learning.
De asemenea, sprijinim cercetarea şi dezvoltarea, precum şi învăţarea de-a lungul vieţii.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Mai mult decât atât, Europa trebuie să investească în educaţie, în special în învăţarea continuă.
EnglishThe Lifelong Learning programme and the Youth in Action programme are good examples.
Programul de învățare pe tot parcursul vieții și programul Tineretul în acțiune sunt exemple bune.
EnglishLifelong learning must generally be possible for women too.
În general, educaţia de-a lungul vieţii trebuie să fie accesibilă şi femeilor.
EnglishChildren's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
în scris. - Învățarea timpurie a copiilor pune bazele învățării cu succes de-a lungul vieții acestora.
EnglishThe new, additional forms of so-called lifelong learning are, of course, also desirable.
Desigur, formele noi, adiţionale ale aşa-numitei învăţări pe tot parcursul vieţii sunt, de asemenea, de dorit.
EnglishThe concept of lifelong learning is essential to the competitiveness of the knowledge economy.
Conceptul învăţării de-a lungul vieţii este esenţial pentru competitivitatea economiei bazate pe cunoaştere.
EnglishTherefore, it is imperative to invest in internal staff training and lifelong learning.
Prin urmare, este absolut necesar să investim în pregătirea internă a personalului şi în educaţia de-a lungul vieţii.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Education, training, youth, sport > Lifelong learning
EUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Educaţie, formare, tineret, sport > Învăţarea de-a lungul vieţii
EnglishI would also like to mention the intelligent energy projects and support for lifelong learning.
Aş dori totodată să menţionez proiectele inteligente privind energia şi ajutorul pentru învăţarea de-a lungul vieţii.
EnglishIn addition, we need incentives for further education, retraining measures and lifelong learning.
În plus, avem nevoie de stimulente pentru educație complementară, măsuri de reconversie profesională și învățare continuă.
EnglishIt is agreed that early years learning lays the foundation for successful lifelong learning.
Toată lumea este de acord cu faptul că învățarea în primii ani de viață pune bazele învățării cu succes pe tot parcursul vieții.
EnglishLifelong learning is also very important.
Învăţarea continuă este de asemenea foarte importantă.
EnglishUniversities can also contribute to training the SMEs' staff as part of the lifelong learning process.
De asemenea, universităţile pot contribui la formarea personalului din IMM-uri, în cadrul procesului de învăţare permanentă.
EnglishThis, of course, includes, in particular, the extra EUR 18 million for the lifelong learning programme.
Acest lucru include, desigur, în special cei 18 milioane de euro suplimentari pentru programul de învățare de-a lungul vieții.
EnglishWe must give our attention to programmes like the lifelong learning programme or the Youth in Action programme.
Trebuie să acordăm atenție programelor precum cel pentru învățarea de-a lungul vieții sau programul Tineret în acțiune.
EnglishLifelong Learning Programme - funding for education and training Get involved in the Youth in Action Programme
Programul de învăţare de-a lungul vieţii - finanţare pentru educaţie şi formare Participaţi la programul Tineret în acţiune