"lifelong" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"lifelong" po rumuńsku

RO
EN

lifelong {przymiotnik}

volume_up
lifelong

Synonimy (angielski) dla "lifelong":

lifelong

Przykłady użycia - "lifelong" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to draw particular attention to the Lifelong Learning Programme.
Doresc să atrag atenția asupra Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
De asemenea, acești primi ani pun bazele învățării de-a lungul vieții copiilor.
EnglishWhat often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
Ceea ce pare de multe ori un joc poate duce la vătămare psihologică pe viaţă.
EnglishEducation, lifelong learning, innovation and culture certainly lead to progress.
Educația, învățarea pe tot parcursul vieții, inovarea și cultura duc, cu siguranță, la progres.
EnglishWe also support research and development, as well as lifelong learning.
De asemenea, sprijinim cercetarea şi dezvoltarea, precum şi învăţarea de-a lungul vieţii.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Mai mult decât atât, Europa trebuie să investească în educaţie, în special în învăţarea continuă.
EnglishLearning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
Metodele de învăţare trebuie să fie mai flexibile şi mai accesibile de-a lungul întregii vieţi.
EnglishOne of my lifelong personal goals in the area of healthcare has thus been fulfilled.
Unul dintre obiectivele mele de o viaţă în domeniul asistenţei medicale a fost astfel îndeplinit.
EnglishThe Lifelong Learning programme and the Youth in Action programme are good examples.
Programul de învățare pe tot parcursul vieții și programul Tineretul în acțiune sunt exemple bune.
EnglishLifelong learning must generally be possible for women too.
În general, educaţia de-a lungul vieţii trebuie să fie accesibilă şi femeilor.
EnglishChildren's early learning lays the foundations for their successful lifelong learning.
în scris. - Învățarea timpurie a copiilor pune bazele învățării cu succes de-a lungul vieții acestora.
EnglishI am a lifelong keen sea angler, as are most of my family.
Sunt un pescar pasionat de când mă ştiu, la fel ca şi majoritatea celor din familia mea.
EnglishLifelong exclusion orders cannot be issued under any circumstances.
În niciun caz nu se pot emite ordine de excludere pe viaţă.
EnglishThe new, additional forms of so-called lifelong learning are, of course, also desirable.
Desigur, formele noi, adiţionale ale aşa-numitei învăţări pe tot parcursul vieţii sunt, de asemenea, de dorit.
EnglishWe cannot continue investing money into a lifelong project.
Nu putem continua să investim bani într-un proiect pe viaţă.
EnglishThe concept of lifelong learning is essential to the competitiveness of the knowledge economy.
Conceptul învăţării de-a lungul vieţii este esenţial pentru competitivitatea economiei bazate pe cunoaştere.
EnglishTherefore, it is imperative to invest in internal staff training and lifelong learning.
Prin urmare, este absolut necesar să investim în pregătirea internă a personalului şi în educaţia de-a lungul vieţii.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Education, training, youth, sport > Lifelong learning
EUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Educaţie, formare, tineret, sport > Învăţarea de-a lungul vieţii
EnglishI would also like to mention the intelligent energy projects and support for lifelong learning.
Aş dori totodată să menţionez proiectele inteligente privind energia şi ajutorul pentru învăţarea de-a lungul vieţii.
EnglishThese efforts should also be applied to the area of lifelong training and in promoting mobility.
Aceste eforturi trebuie depuse şi în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii şi în scopul promovării mobilităţii.