"foundation" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"foundation" po rumuńsku

EN foundation
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

foundation (też: basis)
volume_up
fundaţie {f.}
The 2020 strategy must be built on such a foundation.
Strategia 2020 trebuie construită pe o astfel de fundaţie.
Following its historic enlargement, the EU needs a new and strengthened constitutional foundation.
Ca urmare a extinderii sale istorice, UE are nevoie de o fundaţie constituţională nouă şi consolidată.
Let us build on a foundation of nation states.
Haideţi să construim pe o fundaţie de state naţiuni.
foundation (też: basis)
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Este o temelie slabă dacă nu putem consolida aceste drepturi în statele membre.
Does the Turkish Government really want to set the Republic on a new democratic foundation?
Guvernul turc vrea oare cu adevărat să aşeze republica pe o nouă temelie democratică?
'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
Până la urmă, principiul ,,un stat, un vot" reprezintă una dintre pietrele de temelie ale Naţiunilor Unite.
foundation (też: base, basis, ground)
volume_up
temei {n.} (temelie)
After the establishment of the Youth in Action and Lifelong Learning programmes in 2006, a legal foundation was put in place for cooperation between Switzerland and the EU in this area.
După crearea programelor Tineretul în acțiune și învățarea pe toată durata vieții în 2006, s-a creat un temei juridic pentru cooperarea dintre Elveția și UE în acest domeniu.
foundation
foundation
foundation
volume_up
fundare {f.}
foundation (też: endowed establishment)
volume_up
fundaţie (instituţie) {f.}
foundation (też: base, basis)
volume_up
talpă {f.} (temelie)

2. budownictwo

foundation
volume_up
bază {f.} (temelie, fundaţie)
Energy infrastructure will be the foundation of our future economic growth.
Infrastructura energetică va sta la baza viitoarei noastre creşteri economice.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
Acestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Rapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.

Przykłady użycia - "foundation" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt also includes the creation of the Europe-Latin America and Caribbean Foundation.
Aceasta include, de asemenea, crearea Fundaţiei Europa-America Latină şi Caraibe.
EnglishLastly, the directive lays the foundation for European collaboration on health.
În final, directiva pune bazele colaborării europene în domeniul sănătăţii.
EnglishThis voluntary scheme is run by the Foundation for Environmental Education.
Acest sistem facultativ este coordonat de Fundaţia pentru educaţie ecologică.
EnglishPart 2 of the Act lays the foundation for reconciling Europeans with the Single Market.
Partea a doua din act pune bazele pentru reconcilierea europenilor cu piața unică.
EnglishAn education with a robust, quality foundation guarantees Europeans a better future.
O educație cu o fundație robustă, de calitate, garantează un viitor mai bun europenilor.
EnglishLast week, the European Climate Foundation launched its 'Roadmap 2050'.
Săptămâna trecută, Fundaţia europeană pentru climă şi-a lansat "Harta 2050”.
EnglishHer speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Discursul doamnei Weiss a fost documentul intelectual de înfiinţare a Parlamentului European.
EnglishThat is why I voted for the report on the European Training Foundation.
De aceea, am votat în favoarea raportului referitor la Fundaţia Europeană de Formare.
EnglishScience is the essential foundation on which the EU bases decisions on food.
Ştiinţa constituie fundamentul deciziilor UE referitoare la alimente.
EnglishSome might say that if you object to this, why does your Foundation accept funding?
Unii ar putea spune că dacă obiectați la acest lucru, de ce acceptă fundația dvs. finanțare?
EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Ne mândrim cu faptul că drepturile omului reprezintă temelia Uniunii.
EnglishThese are rumours which have been spread around and which are completely without foundation.
Sunt zvonuri care au fost împrăştiate în lume şi care nu au niciun fel de fundament.
EnglishWe will only be able to confront this reality with a foundation of good joint agreements.
Vom putea înfrunta această realitate doar cu ajutorul unei baze de acorduri comune bune.
EnglishThe Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.
Fundaţia Anna Lindh joacă un rol deosebit în acest domeniu.
EnglishThe events in Tunisia also rocked the foundation of undemocratic regimes in other countries.
Evenimentele din Tunisia au zguduit din temelii și regimurile nedemocratice din alte țări.
EnglishHistorically, Europe bases its foundation on the single European market.
De-a lungul timpului, Europa s-a bazat pe piața unică europeană.
EnglishThe Surfrider Foundation Europe also provides general or local information on the coastal environment.
Surfrider Foundation Europe oferă informaţii generale cu privire la zonele de coastă.
EnglishThat is the case with the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Acesta este cazul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă.
EnglishThe position taken by the Council has laid the foundation for more specific consideration of these issues.
Poziţia adoptată de Consiliu a pus bazele luării în consideraţie a acestor probleme.
English2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă