"echoing" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"echoing" po rumuńsku

RO
RO
volume_up
echo {rzecz.}

EN echoing
volume_up
{przymiotnik}

echoing (też: loud, resounding, sonorous, sound)
volume_up
sonor {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "echoing":

echoing
English
echo

Przykłady użycia - "echoing" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEchoing Mrs Záborská's concern, third countries are not, in fact, all in the same boat.
Pentru a răspunde preocupării doamnei Záborská, ţările terţe nu sunt, de fapt, toate în aceeaşi oală.
EnglishEchoing Ms Van Brempt, I also want to mention needs in relation to small WEEE.
La fel ca doamna Van Brempt, și eu doresc să menționez nevoile în ceea ce privește DEEE de mici dimensiuni.
EnglishThis is the message that is echoing in the protests across Europe, and it is time to listen to it.
Acesta este mesajul care se aude în protestele din întreaga Europă și este timpul să-l ascultăm.
EnglishThis is the message that is echoing across Europe in the protests of workers and the public.
Acesta este mesajul care se aude în întreaga Europă în cadrul protestelor lucrătorilor și ale publicului.
EnglishHowever - and, yes, I am echoing your words here, Commissioner - this summit still had two virtues.
Cu toate acestea - repet ce aţi spus, domnule comisar - acest summit a avut două aspecte pozitive.
EnglishEchoing Parliament's position, the Spanish Presidency, as I said, considered this to be a crucial issue.
După cum am afirmat, ca răspuns la poziţia Parlamentului, Preşedinţia spaniolă a considerat că aceasta este o problemă crucială.
EnglishTogether with the Commission, I am convinced that you also have an important role in echoing these important messages.
Împreună cu Comisia sunt convins că jucaţi de asemenea un rol semnificativ în replicarea acestor mesaje importante.
EnglishUNSET LOCALECHO turns off local echoing.
EnglishHere, I am echoing the words of Mrs Pack.
EnglishSET LOCALECHO turns on local echoing.
EnglishIn this respect, echoing Mrs in 't Veld, I question whether or not the legal basis it is intended to apply is correct.
Din acest punct de vedere, continuând ideea doamnei in 't Veld, întreb dacă este corectă sau nu baza juridică ce urmează să fie aplicată.
EnglishI would add, still echoing Mr Vondra, that the case of each of the Guantánamo detainees should be reviewed by the American authorities.
Aş adăuga, în conformitate cu cele spuse de Dl Vondra, că autorităţile americane ar trebui să reanalizeze cazul fiecăruia dintre deţinuţii de la Guantánamo.
EnglishI end by echoing what was said about Ambassador Richard Holbrooke, and the fact that his final words as he went into his last surgery were on Afghanistan.
Închei reiterând cele spuse despre dl Ambasador Richard Holbrooke și faptul că ultimele sale cuvinte înainte de a intra în ultima operație au fost despre Afganistan.
EnglishEchoing the message in my colleague, Mrs Stihler's speech, I would like to mention that in 2008 there were an estimated 40 000 people in Finland with a gambling problem.
Reiterând mesajul colegei mele, dna Stihler, aş dori să menţionez că se estimează că în 2008, în Finlanda, existau 400 000 de persoane care aveau o problemă legată de jocurile de noroc.