"dogma" - rumuńskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o dogmă
EN

"dogma" po rumuńsku

volume_up
dogma {rzecz.}

EN dogma
volume_up
{rzeczownik}

Firstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
În primul rând, acela al prezentării concurenţei drept o dogmă absolută şi insurmontabilă.
Euro-globalist interests and the dogma of free trade are why.
Motivele sunt interesele euro-globale şi dogma comerţului liber.
Mr President, the current dogma is that Iran will be the big winner of the revolutions in North Africa and beyond.
Dle președinte, dogma curentă este că Iranul va fi marele câștigător al revoluțiilor din Africa de Nord și din alte părți.
dogma (też: canon, tenet)

Synonimy (angielski) dla "dogma":

dogma
English

Przykłady użycia - "dogma" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt remains imprisoned in the shackles of the dogma of free and undistorted competition.
Rămâne prizonierul principiului concurenţei libere şi nedenaturate.
EnglishThat dogma is completely wrong.
EnglishHowever, those being crucified on the euro are not pigs but people, scourged by utopian one-size-fits-all dogma.
Cu toate acestea, cei care sunt crucificaţi pe crucea euro nu sunt porci, ci oameni, năpăstuiţi de dogmele utopice, unice pentru toate situaţiile.
EnglishThe dogma concerning the effect on the global climate and promotion of what is being called a 'carbon-free' economy is nonsense.
Doctrina referitoare la efectul asupra climei global și promovarea a ceea ce se numește economia "fără emisii de CO2” nu are niciun sens.
EnglishThe 'governance' proposed on the pretext of improving coordination aims to bypass and punish national parliaments opposed to this dogma being applied.
"Guvernanța” propusă sub pretextul îmbunătățirii coordinării prevede conturarea și sancționarea parlamentelor care se opun aplicării acestei dogme.
EnglishMoreover, the external dimension of European trade-related action is nowhere to be found or is under the auspices of the untouchable liberal 'global Europe' dogma.
În plus, dimensiunea externă a acţiunii europene referitoare la comerţ este de negăsit sau se află sub auspiciile dogmei liberale intangibile "Europa globală”.
EnglishNo, they are the same old Tories, still helping the privileged few at the expense of the many, still putting dogma before the interests of the British people.
Nu, ei sunt aceeaşi vechi Conservatori, care încă îi sprijină pe puţinii privilegiaţi pe seama celor mulţi şi care pun dogmele înaintea intereselor poporului britanic.