"desired" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"desired" po rumuńsku

RO

EN desired
volume_up
{przymiotnik}

desired (też: desirable, wanted)
volume_up
dorit {przym. m.}
The results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
Rezultatele lasă de dorit iar monitorizarea acestora este necorespunzătoare.
However, this cooperation leaves much to be desired, to say the least.
Cu toate acestea, această cooperare lasă foarte mult de dorit, ca să spunem aşa.
Freedom of information in this country leaves a great deal to be desired.
În această ţară, libertatea informaţiei lasă mult de dorit.
desired (też: wanted)
volume_up
dorit {im. bier.}
The results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
Rezultatele lasă de dorit iar monitorizarea acestora este necorespunzătoare.
However, this cooperation leaves much to be desired, to say the least.
Cu toate acestea, această cooperare lasă foarte mult de dorit, ca să spunem aşa.
Freedom of information in this country leaves a great deal to be desired.
În această ţară, libertatea informaţiei lasă mult de dorit.

Synonimy (angielski) dla "desired":

desired

Przykłady użycia - "desired" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs a result, the agreement may have had the opposite to the desired effect.
Prin urmare, este posibil ca acordul să fi avut efecte contrare celor dorite.
EnglishIn other words, the European Union as a global player is the desired solution.
Cu alte cuvinte, soluţia dorită este Uniunea Europeană ca actor global.
EnglishThe Second Strategic Energy Review does not give the desired added value.
A doua revizuire strategică a politicii energetice nu oferă valoarea adăugată dorită.
EnglishAs a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
Drept urmare, nu s-au putut atinge obiectivele de reglementare dorite.
EnglishClick the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.
Faceți clic pe fila Înregistrare, apoi faceți clic pe unitatea dorită din meniul de unități.
EnglishA policy of agreement and tolerance could not bring about the desired effect.
O politică de acorduri și toleranță nu ar putea avea efectul scontat.
EnglishEnter the desired information in the text boxes under Filtering Criteria.
Introduceţi informaţiile dorite în casetele de sub Criterii de filtrare.
EnglishI hope the present resolution will initiate changes in the desired direction.
Sper că rezoluţia prezentă va iniţia schimbările în direcţia dorită.
EnglishMake the desired changes for the selected users, and then click Next.
Efectuaţi modificările dorite pentru utilizatorii selectaţi, apoi faceţi clic pe Următorul.
EnglishChange the settings as desired and click OK when you are done.
Modificați setările după cum doriți și faceți clic pe OK când ați terminat.
EnglishIn these cases, the Structural Funds cannot have the desired effect.
În aceste cazuri, fondurile structurale nu pot avea efectul scontat.
EnglishChoose the desired line thickness when you draw lines and curves.
Alegeți grosimea de linie dorită, atunci când desenați linii și curbe.
EnglishYou can also move the new shortcut to the desired location by cutting and pasting.
De asemenea, aveți posibilitatea să mutați comanda rapidă nouă în locația dorită prin decupare și lipire.
EnglishYou can change the security settings later if desired.
Aveți posibilitatea să modificați setările de securitate mai târziu, dacă doriți.
EnglishIt is not clear, however, what sanctions would have the desired influence on the political leadership.
Nu este clar, totuşi, ce sancţiuni ar avea influenţa dorită asupra conducerii politice.
EnglishThe meeting of the World Summit on Food Security did not take the direction desired by the organisers.
Summitul mondial privind securitatea alimentară nu a luat direcţia dorită de organizatori.
EnglishHowever, consistent financial support is required from Europe in order to achieve the desired results.
Dar este nevoie de sprijinul financiar european consistent pentru a obţine rezultatele dorite.
EnglishThe current transitory system is not yielding the desired results when it comes to the internal market.
Actualul sistem de tranziție nu livrează rezultatele dorite în ceea ce privește piața internă.
EnglishVoluntary commitments have never achieved the desired objective.
Angajamentele voluntare nu şi-au atins niciodată scopul.
EnglishAs far as we can see, this system of premiums is working well and is having the positive effect desired.
După câte ne putem da seama, acest sistem de prime funcţionează bine şi are efectele pozitive dorite.