"creation" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"creation" po rumuńsku

EN creation
volume_up
{rzeczownik}

creation
This Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said.
Uniunea este o creaţie orwelliană, în care cuvintele semnifică exact opusul a ceea ce se spune.
This is a European creation; it is a contribution.
Aceasta reprezintă o creaţie europeană; este o contribuţie.
Cuvântul "creaţie”.
creation
volume_up
operă {f.} (creație)
creation

Przykłady użycia - "creation" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIts official policy is the pursuit of cultural unity - the creation of one nation.
Politica sa oficială este înfăptuirea unităţii culturale - crearea unei naţiuni.
EnglishOne proposal, for example, is the creation of an Erasmus first job programme.
O propunere, de exemplu, este crearea unui program Erasmus - primul loc de muncă.
EnglishIt also includes the creation of the Europe-Latin America and Caribbean Foundation.
Aceasta include, de asemenea, crearea Fundaţiei Europa-America Latină şi Caraibe.
EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Trebuie să încurajăm, să stimulăm, să protejăm și să remunerăm creația și inovațiile.
EnglishIt also envisages the creation of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps.
De asemenea, se prevede constituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar.
EnglishThe first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Prima problemă este legată de crearea unei birocraţii suplimentare, inutile.
EnglishAxis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Axa 1: crearea unei culturi de respectare şi responsabilitate a sectorului.
EnglishIn fact, they have received information about the creation of new expert groups.
De fapt, au primit informații privind crearea unor grupuri noi de experți.
EnglishAll these areas will be improved by the creation of this European service.
Toate aceste domenii vor fi îmbunătățite prin crearea acestui serviciu european.
English'Yes' to the creation of an intermediate category of support for the regions.
"Da”, pentru crearea unei categorii intermediare de asistenţă pentru regiuni.
EnglishThe creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
Crearea unui spațiu aerian deschis va aduce beneficii economice ambelor părți.
EnglishThe creation of this new external service is an opportunity that should not be missed.
Crearea acestui nou serviciu extern este o oportunitate care nu ar trebui ratată.
EnglishThis path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
Această cale duce la crearea de euroobligațiuni și la o taxă pe tranzacții financiare.
EnglishThe creation of a pan-European energy market is in the interests of all Europeans.
Instituirea unei piețe energetice pan-europene este în interesul tuturor europenilor.
EnglishThe report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
Raportul prezintă ideea promiţătoare a creării unei academii diplomatice europene.
EnglishHowever, scientific advances have allowed the creation of new inactivated vaccines.
Totuși, progresele științifice au permis crearea de vaccinuri inactive noi.
EnglishI also support the idea of the creation of a joint register of information and documents.
De asemenea, susţin ideea creării unui registru comun de informaţii şi documente.
EnglishThe report calls for the creation of an ecolabel for fisheries products.
Raportul solicită crearea unei etichete ecologice pentru produsele pescăreşti.
EnglishPrior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
Înainte de crearea sa, mulţi dintre noi doream ca această Curte să aibă un rol preventiv.
EnglishWe are also supporting - as is Mrs Andrikien- the creation of a coordinator for Tibet.
De asemenea, susţinem - precum dna Andrikien- crearea unui coordonator pentru Tibet.