EN corrupted
volume_up
{przymiotnik}

corrupted (też: addle, broken, broken-down, close)
volume_up
stricat {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "corrupted":

corrupted
corrupt

Przykłady użycia - "corrupted" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor more information, see Corrupted files: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații, consultați Fișiere deteriorate: întrebări frecvente.
EnglishIf the problem occurs, then basic Windows files or drivers might be corrupted.
Dacă problema apare, este posibil ca fișiere sau drivere Windows de bază să fie deteriorate.
EnglishHere are answers to some common questions about corrupted files.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind fișierele deteriorate.
EnglishIt won't help you recover a deleted file or a corrupted driver.
Aceasta nu vă va ajuta să recuperați un fișier șters sau un driver deteriorat.
EnglishIn the same regard, it won't help you recover a deleted file or a corrupted driver.
În aceeași ordine de idei, nu vă va ajuta să recuperați un fișier șters sau un driver deteriorat.
EnglishThe Sign In application configuration file has become corrupted.
Fișierul de configurare pentru Aplicație pentru sign in s-a deteriorat.
EnglishMost corrupted files can't be repaired and you should delete or replace them.
Majoritatea fișierelor deteriorate nu pot fi reparate, deci trebuie să le ștergeți sau să le înlocuiți.
EnglishCorrupted files are files that no longer work properly.
Fișierele deteriorate sunt fișiere care nu mai funcționează corespunzător.
EnglishThe digital rights management (DRM) components on your computer are out-of-date or are corrupted.
Componentele de administrare a drepturilor digitale (DRM) de pe computer sunt depășite sau deteriorate.
EnglishThe majority of display problems are caused by incorrect, corrupted, or missing video drivers.
Majoritatea problemelor de afişare sunt provocate de drivere video incorecte, deteriorate sau care lipsesc.
EnglishIf Outlook was upgraded from an earlier version, some program files may have become corrupted.
Dacă la Outlook s-a efectuat upgrade de la o versiune anterioară, unele fişiere de program pot fi deteriorate.
EnglishFor more information about corrupted files, see Corrupted files: frequently asked questions.
Pentru informații suplimentare despre fișierele deteriorate, consultați Fișiere deteriorate: întrebări frecvente.
EnglishHard disk problems can be caused by corrupted system files or by physical errors on the disk itself.
Problemele de hard disk pot fi provocate de fișiere de sistem deteriorate sau de erori fizice de pe hard disk.
EnglishIn most cases, the problem is a new piece of hardware, a new program, or a corrupted system file.
În majoritatea cazurilor, problema este o nouă componentă de hardware, un program nou sau un fișier de sistem deteriorat.
EnglishA portion of your hard disk may be corrupted.
O porțiune din hard disk este posibil să fie deteriorată.
EnglishFor more information about dealing with corrupted files, see Corrupted files: frequently asked questions.
Pentru mai multe informații despre tratarea fișierelor deteriorate, consultați Fișiere deteriorate: întrebări frecvente.
EnglishIt's very rare for a file to become corrupted.
Deteriorarea unui fișier se întâmplă foarte rar.
EnglishHere is a simple test: If you try to open a file and it does not work properly, it is probably corrupted.
Iată un test simplu: Dacă încercați să deschideți un fișier și acesta nu funcționează corespunzător, probabil este deteriorat.
EnglishCorrupted files: frequently asked questions
EnglishIt's rare for a file to become corrupted.
Deteriorarea unui fișier se întâmplă rareori.