"compensation" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"compensation" po rumuńsku

EN compensation
volume_up
{rzeczownik}

compensation
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
În al doilea rând, aceasta necesită o compensare rapidă şi eficientă pentru daunele suferite.
Now, a compensation is to be created with EUR 100 million.
În prezent, urmează să se instituie o compensare în valoare de 100 milioane de euro.
We need coordinated compensation mechanisms here.
Aici avem nevoie de mecanisme de compensare coordonate.
compensation (też: backup man, barter, commutation, exchange)
Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?
Un comerciant, o companie nevoită să aştepte piese de schimb, va primi despăgubiri?
compensation (też: consideration)
If that happened, it would be necessary to propose certain forms of compensation to farmers.
Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar fi necesar să se propună anumite forme de compensație pentru agricultori.
Dvs. utilizați cuvântul "compensație”.
All of this is granted as compensation to Germany for perpetuating the financial stabilisation fund.
Toate acestea sunt acordate drept compensație în beneficiul Germaniei pentru continuarea fondului financiar de stabilizare.

Synonimy (angielski) dla "compensation":

compensation
English

Przykłady użycia - "compensation" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Victimele nu beneficiază de asistenţă, adăpost sau compensaţii corespunzătoare.
EnglishWe agree that measures must be taken to ensure full compensation of those victims.
Suntem de acord că trebuie luate măsuri pentru despăgubirea totală a acestor victime.
EnglishPassengers' compensation is also in relation to the accessibility of services.
Compensarea pasagerilor este în legătură şi cu accesibilitatea la servicii.
EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Dacă aş face acest lucru, nu mi-ar fi decontate cheltuielile de transport.
EnglishThe second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
A doua s-a referit la votarea propunerilor de rezoluţie privind compensarea pasagerilor.
Englishby declaring that compensation plans must not include guaranteed bonuses.
prin declararea că planurile de remunerare nu trebuie să includă primele garantate.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on compensation to crime victims.
Comisia adoptă o carte verde privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii.
EnglishClaims for compensation could be made during this window of opportunity.
Ar putea fi făcute cereri de despăgubire în timpul acestei mari oportunităţi.
EnglishThirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
În al treilea rând, părțile prejudiciate au dreptul la compensații financiare rapide.
EnglishHow many people could apply for compensation due to delays in proceedings?
Câte persoane ar putea solicita daune din cauza întârzierilor din cadrul procedurilor?
EnglishLast but not least, there needs to be compensation for the damage done.
Nu în ultimul rând, trebuie să existe compensații pentru pagubele produse.
EnglishI also sometimes have to remind some farmers that this compensation has already taken place.
Uneori trebuie să reamintesc şi unor fermieri că această compensaţie a avut deja loc.
EnglishThe rapporteur intends us to avoid an 'Americanised' compensation culture.
Raportorul vrea să evităm o cultură "americanizată” a despăgubirilor.
EnglishFor example, will business people who missed important appointments receive compensation?
Oamenii de afaceri care au ratat întâlniri importante vor primi, de exemplu, despăgubiri?
EnglishAnd yet many of the houses looking for compensation in parts of Ireland were built post that.
13 - Şi totuşi, numeroase case care au cerut compensaţii au fost construite după aceea.
EnglishUnfortunately, ever since Portugal joined the EU, this right to compensation has been 0%.
Din nefericire, de când Portugalia a aderat la UE, acest drept la despăgubiri a fost de 0 %.
EnglishSo first the service and then compensation for delayed services.
În concluzie, mai întâi serviciile şi apoi compensaţiile pentru serviciile întârziate.
EnglishWill the Union be able to rehabilitate the victims via legal processes and compensation?
Uniunea va putea să reabiliteze victimele prin intermediul proceselor legale şi al compensaţiei?
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Acest lucru este similar cu furtul calificat sau cel puţin cu exproprierea fără compensaţie.
EnglishEurope must therefore unite in support of proper compensation measures.
De aceea, este necesară o solidaritate europeană în favoarea unor măsuri de despăgubire concrete.