"bureau" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"bureau" po rumuńsku

volume_up
bureau {rzecz.}

EN bureau
volume_up
{rzeczownik}

bureau (też: agency, business office, desk, office)
I would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Aş dori să fac apel la Birou, în vederea găsirii unei soluţii amicale în problema coordonatorilor.
I would ask you again to raise this matter with the Bureau.
V-aș ruga din nou să ridicați această problemă în Birou.
The Governing Board establishes a Bureau.
Consiliul de conducere desemnează un Birou.
bureau (też: desk)
volume_up
birou {n.} (piesă de mobilier)
I would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Aş dori să fac apel la Birou, în vederea găsirii unei soluţii amicale în problema coordonatorilor.
I would ask you again to raise this matter with the Bureau.
V-aș ruga din nou să ridicați această problemă în Birou.
The Governing Board establishes a Bureau.
Consiliul de conducere desemnează un Birou.
bureau (też: agency, office)
volume_up
oficiu {n.} (birou)

Synonimy (angielski) dla "bureau":

bureau

Przykłady użycia - "bureau" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPolskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Faptul asupra căruia atrageți atenția este foarte grav și Biroul îl va examina.
EnglishIt was a written request submitted to the Bureau of the European Parliament.
Aceasta a fost o solicitare scrisă adresată Biroului Parlamentului European.
EnglishWe will consider what you had to say in the next meeting of the Bureau.
Vom lua în considerare ceea ce aţi avut de spus în următoarea şedinţă a Biroului.
EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Aş fi recunoscător dacă Biroul Parlamentului ne-ar putea indica ce măsuri pot fi adoptate.
EnglishYour comments will be passed on to the Bureau meeting this afternoon.
Comentariile dvs. vor fi transmise reuniunii Biroului din această după-amiază.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Astfel, ați putea vă rog să discutați cu Biroul privind modul de protejare a acestui timp?
EnglishOn Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
Luni seara a avut loc o şedinţă a Biroului, iar o alta va avea loc astăzi.
EnglishThis morning I called an emergency meeting of the Bureau to discuss the situation.
În această dimineață, am solicitat o reunire de urgență a Biroului pentru a discuta situația.
EnglishThe Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Biroul ar trebui să aibă amabilitatea de a nu deranja deputaţii cu privire la acest lucru.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Voi înainta Biroului această chestiune pentru că trebuie lămurită.
EnglishThe Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
Biroul a decis că trebuie să învățăm din acest incident nefericit.
EnglishThis has been controversial and discussed this morning in the enlarged Bureau.
Este o acţiune controversată şi a fost discutată în această dimineaţă în cadrul Biroului lărgit.
EnglishYesterday, there was a meeting of the Conference of Presidents, and also a meeting of the Bureau.
Ieri a avut loc o reuniune a Conferinţei preşedinţilor, precum şi o reuniune a Biroului.
EnglishI therefore urge this House to agree to the suggestion from the Bureau to remove the elections.
Tocmai de aceea îndemn plenul să fie de acord cu sugestia Biroului de a înlătura alegerile.
EnglishPlease ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Vă rog să vă asiguraţi că Biroul nu va mai permite acest lucru.
EnglishYesterday we spent a great deal of time discussing this issue at a meeting of the Bureau.
Ieri am petrecut o mare parte din timp discutând despre acest aspect în cadrul unei reuniuni a Biroului.
EnglishI would ask the Bureau again to give some consideration to this.
Aş cere încă odată Biroului să acorde atenţie acestui lucru.
EnglishUnfortunately, the Bureau did not adopt the proposal, but perhaps such a report would be worth writing.
Din păcate, Biroul nu a adoptat propunerea, însă poate că merită elaborat un astfel de raport.
EnglishI am therefore going to adhere very strictly to the Bureau's decision to give the floor to five Members.
De aceea, voi respecta cu stricteţe decizia Biroului de a da cuvântul unui număr de cinci membri.