"approach" - rumuńskie tłumaczenie

EN

"approach" po rumuńsku

EN approach
volume_up
{rzeczownik}

approach (też: spin)
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Cu alte cuvinte, este o abordare comună şi este o abordare complexă.
The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Abordarea bilaterală trebuie să fie însoţită de o abordare regională.
This sort of untransparent approach is unacceptable for a democratic Europe.
Această abordare netransparentă este inacceptabilă într-o Europă democratică.

Przykłady użycia - "approach" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Axa 2: instituirea unei abordări globale şi integrate pentru control şi inspecţie.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Aceasta a fost abordarea corectă şi a avut sprijinul meu explicit în acel moment.
EnglishThe Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
Și din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Raportul răspunde principalelor subiecte la care abordarea PAC nu oferise răspuns.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
În ultimele decenii, abordarea interregională a înregistrat succese semnificative.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Consider că abordarea generală care este adoptată este în realitate prea generală.
EnglishWe need to maintain the critical approach and system of conditions now in place.
Trebuie să păstrăm abordarea critică şi sistemul de condiţii aflat acum în funcţiune.
EnglishThere is ever-increasing emphasis on a clear, results-orientated learning approach.
Devine tot mai important ca învăţarea să fie în mod clar orientată spre rezultate.
EnglishThis is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
Aceasta este abordarea ce consider că trebuie să stea la baza acestei strategii.
EnglishLet us approach the debate with honesty, because this matter is too important.
Să abordăm dezbaterea cu onestitate, deoarece această problemă este prea importantă.
EnglishHowever, the most important issue is the general approach to the citizens' initiative.
Cel mai important aspect este însă abordarea generală a inițiativei cetățenilor.
EnglishI voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.
Am votat în favoarea raportului dlui Belder referitor la abordarea UE privind Iranul.
EnglishWe need to take a sensible approach in order to identify a common position.
Trebuie să abordăm situația în mod rațional pentru a identifica o poziție comună.
EnglishHowever, tightening sanctions against Iran is not the right approach to take.
Totuşi, înăsprirea sancţiunilor împotriva Iranului nu este abordarea corectă.
EnglishThe EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
Abordarea UE faţă de Orientul Mijlociu trebuie să fie bazată pe câteva principii ferme.
EnglishI would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
Doresc să spun cât de mult am apreciat abordarea constructivă a dlui Seppänen.
EnglishWithout this bottom-up approach, we will fail to use the opportunities that exist.
În absenţa unei abordări "de jos în sus”, nu vom profita de oportunităţile existente.
EnglishI very much appreciate and value your approach in this matter, Commissioner Šefčovič.
Apreciez foarte mult abordarea dvs. în această privinţă, dle comisar Šefčovič.
EnglishNew tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.
Prin urmare, trebuie inventate instrumente noi; astfel trebuie să abordaţi mandatul.
EnglishWith the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
Pentru că se apropie sezonul uraganelor, aceştia trebuie mutaţi de urgenţă.