"agenda" - rumuńskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o agendă
EN

"agenda" po rumuńsku

volume_up
agenda {rzecz.}

EN agenda
volume_up
{rzeczownik}

agenda (też: diary, notebook)
Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past.
În al treilea rând, agenda dumneavoastră transformatoare este agenda trecutului.
They have their own agenda, a European agenda, and they are an integral part of European political life.
Acestea au propria agendă, o agendă europeană și reprezintă o parte integrantă din viața politică europeană.
Please continue to work on this agenda and introduce the necessary improvements.
Vă rog să lucrați în continuare la această agendă și să introduceți îmbunătățirile necesare.
Please could you point out that we have an agenda with separate items.
V-aş ruga să accentuaţi faptul că avem o ordine de zi cu puncte distincte.
America will come to the G20 with her own agenda.
America va participa la G20 cu propria ordine de zi.
Aceasta nu este o ordine de zi tehnocratică.
agenda (też: diary, journal, newsreel, notebook)

Synonimy (angielski) dla "agenda":

agenda

Przykłady użycia - "agenda" po rumuńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is politically motivated, and it is a disgrace that it is on the agenda.
Acest lucru are motivații politice și este o rușine că se află pe ordinea de zi.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Astăzi am auzit ce propune dl Brown şi ce ar trebui să fie pe ordinea de zi.
EnglishThe latter will therefore be involved in the development of the Lisbon Agenda.
Prin urmare, ultimul aspect va fi inclus în elaborarea Agendei de la Lisabona.
EnglishWe have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.
Trebuie să punem durabilitatea şi conservarea pe prima pagină a agendei noastre.
EnglishAfter all, Moldova's political future is on the European agenda here today.
La urma urmei, viitorul politic al Moldovei se află acum pe ordinea de zi europeană.
EnglishToday's agenda includes electing the President of the European Commission.
Pe ordinea de zi de astăzi se află alegerea Preşedintelui Comisiei Europene.
EnglishI will not speak on Japan because we now have a new item on the agenda.
Nu voi vorbi despre Japonia pentru că avem acum un punct nou pe ordinea de zi.
EnglishThe issue of Iran is obviously very high up on the Swedish Presidency's agenda.
Situaţia din Iran reprezintă o prioritate pentru preşedinţia suedeză.
EnglishThe subject has now become a recurrent item on the agenda of the European Parliament.
Subiectul a devenit acum un element recurent pe ordinea de zi a Parlamentului European.
EnglishThe debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
Dezbaterea privind strategia economică UE 2020 se află, bineînţeles, deja pe ordinea de zi.
EnglishOthers think that there is no agenda and it is a mere test of our reactions.
Alţii cred că nu există niciun interes ascuns, ci urmăreşte să testeze reacţiile noastre.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Abordarea realistă a situaţiei nu înseamnă scoaterea de pe ordinea de zi a problemei Iranului.
EnglishI would ask you to remove Brazil from the urgencies on the agenda.
V-aș ruga să eliminați Brazilia de pe lista urgențelor din cadrul ordinii de zi.
EnglishAnimal cloning for the purpose of food production or GMOs is on the agenda.
Clonarea animalelor în scopul producţiei alimentelor sau OMG-urile sunt la ordinea zilei.
EnglishThe issue must be placed on the agenda of the Council and the Commission.
Această chestiune trebuie introdusă în programul de lucru al Consiliului și al Comisiei.
EnglishRussia is a permanent issue on the agenda of the Foreign Affairs Council.
Rusia este o chestiune permanentă pe ordinea de zi a Consiliului pentru afaceri externe.
EnglishMeanwhile, Mr Barroso, the summit did not even place it on its agenda.
Între timp, dle Barroso, summitul nici nu a introdus-o pe ordinea sa de zi.
EnglishThat is the solution, not condensing the whole agenda into Wednesday.
Aceasta este soluția, nu condensarea întregii ordini de zi pentru miercuri.
EnglishThat is why I raised this question, as the matter has not appeared on the agenda.
Din acest motiv am ridicat această întrebare, pentru că subiectul nu a apărut pe ordinea de zi.
EnglishClimate change is a crucial part of the broader agenda on sustainable development.
Schimbările climatice sunt o parte esențială a agendei mai ample privind dezvoltarea durabilă.