EN to prove
volume_up
[proved|proved] {czasownik}

to prove (też: to ram)
volume_up
доказать [доказа́ть] {czas.}
This is an error, and I can prove it to you by showing the kinds of irrationalities to which it leads.
В этом ошибка, и я могу доказать вам это, показав, к каким несуразицам это ведет.
Look, I can prove this to you: here's a little lottery.
Глядите, я могу это вам доказать: вот небольшая лотерея.
доказать свою правоту
volume_up
проверять [проверя́ть] {czas.}
volume_up
испытывать [испы́тывать] {czas.}
volume_up
удостоверять [удостоверя́ть] {czas.}

Przykłady użycia - "to prove" po rosyjsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishProofing means to prove that the dough is alive.
Проверка показывает, что тесто живое.
EnglishThe arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
EnglishAnd he said, "I'll prove it.