EN fabrication
volume_up
{rzeczownik}

fabrication
volume_up
выплавка [вы́плавка] {f.}
volume_up
производство [произво́дство] {n.}
fabrication (też: forgery)
volume_up
подлог [подло́г] {m.}
fabrication (też: casting, moulding, molding)
volume_up
отливка [отли́вка] {f.}
fabrication (też: design)
volume_up
конструирование [конструи́рование] {n.}
fabrication
volume_up
выдумка [вы́думка] {rzecz.}
fabrication
volume_up
фальсификация [фальсифика́ция] {rzecz.}
fabrication
volume_up
подделка [подде́лка] {m.}

Przykłady użycia - "fabrication" po rosyjsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishContradicting its function as evidence of a truth, in these instances it furthered the fabrication of a lie.
Вопреки её функции доказательства истины, в этих примерах она помогала подделывать факты.
Englishbatch fabrication technique
метод группового изготовления
Englishbatch fabrication technique
метод группового изготовления