"a neuroscientist" - portugalskie tłumaczenie

EN

"a neuroscientist" po portugalsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "a neuroscientist" w kontekście.

Podobne portugalskie tłumaczenia dla słowa "a neuroscientist"

A rzeczownik
Portuguese
a przedimek/rodzajnik
Portuguese
a przyimek
Portuguese

Przykłady użycia - "a neuroscientist" po portugalsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI'm a neuroscientist, a professor at the University of California.
Sou um neurocientista e um professor na Universidade da Califórnia.
EnglishNow I'm not a neuroscientist.
EnglishI'm a neuroscientist.
EnglishNow I happen to know my children don't lie, so I thought, as a neuroscientist, it was important how I could explain how they were telling inconsistent truths.
Bom, eu sei que as minhas filhas não mentem, pelo que pensei, como neurocientista, que era importante poder explicar como é que elas estavam a dizer verdades inconsistentes.
EnglishSo, right now, Lucy Brown and I, the neuroscientist on our project, are looking at the data of the people who were put into the machine after they had just been dumped.
Assim, neste momento, eu e Lucy Brown, a neurocientista no nosso projecto, estamos à procura da informação sobre as pessoas que foram metidas na máquina depois de terem sido deixadas.

Pozostałe hasła

English
  • a neuroscientist

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.