"yourselves" po polsku

EN

"yourselves" - polskie tłumaczenie

EN

yourselves {zaimek}

volume_up
yourselves (też: myself, yourself, ourselves)
Gather yourselves together, yea, gather together, O nation that hath no shame;
Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe
saying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.
Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.
Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.
Odłączcie się z pośrodku zebrania tego, abym je nagle zatracił.
yourselves (też: yourself)
And when ye eat, and when ye drink, do not ye eat for yourselves, and drink for yourselves?
A gdy jecie albo pijecie, izali nie sobie jecie i nie sobie pijecie?
Wherefore ye witness to yourselves, that ye are sons of them that slew the prophets.
A tak świadczycie sami przeciwko sobie, że jesteście synowie tych, którzy proroki pozabijali.
Have salt in yourselves, and be at peace one with another.
Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.
yourselves (też: oneself, yourself, ourselves)
No grunting, no coughing, no wheezing, no talking to yourselves, no farting.
Nie chrząkać, nie kaszleć, nie sapać, nie gadać do siebie, nie pierdzieć.
Please, please, stop referring to yourselves as "consumers."
Proszę, proszę, przestańcie nazywać siebie "konsumentami".
It is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
Zawsze jest kwestią kontrowersyjną, gdy trzeba prosić o zasoby dla siebie.
Accept it on behalf of the Council as a whole, but I still consider you, yourselves, to be involved in this.
Proszę potraktować to jako uwagę do całej Rady, ale mimo wszystko uważam, że państwo osobiście przyłożyli do tego rękę.

Przykłady użycia - "yourselves" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow therefore present yourselves before Jehovah by your tribes, and by your thousands.
Przetoż teraz stańcie przed Panem według pokoleń waszych, i wedle tysiąców waszych.
EnglishPilate saith unto them, Take him yourselves, and crucify him: for I find no crime in him.
Rzekł im Piłat: Weźmijcie go wy, a ukrzyżujcie, boć ja w nim żadnej winy nie znajduję.
EnglishTake good heed therefore unto yourselves, that ye love Jehovah your God.
Przetoż przestrzegajcie z pilnością, abyście miłowali Pana, Boga waszego.
EnglishThe whole thing is amazing, and so don't you all go reinventing yourselves any time soon.
Całość jest niesamowita, także nie próbujcie szybko wszystkiego zmieniać.
EnglishYe yourselves know that these hands ministered unto my necessities, and to them that were with me.
Owszem sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy są ze mną, służyły te ręce,
EnglishPilate therefore said unto them, Take him yourselves, and judge him according to your law.
I rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go.
EnglishBehold, all ye yourselves have seen it; Why then are ye become altogether vain?
Oto wy to wszyscy widzicie; przeczże wżdy próżność mówicie?
Englishfor by grace have ye been saved through faith; and that not of yourselves, [it is] the gift of God;
Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;
EnglishFlexibility, as you have said yourselves, will bring better results.
Elastyczność, jak sami państwo powiedzieliście, da lepsze wyniki.
EnglishIs it a time for you yourselves to dwell in your ceiled houses, while this house lieth waste?
Izali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten aby pusty stał?
EnglishHow do you guys expect to convince the people if you sound so unconvinced yourselves?
Jak mogą państwo oczekiwać, że przekonają państwo ludzi, jeśli sami brzmią państwo tak nieprzekonująco?
EnglishNay, but ye yourselves do wrong, and defraud, and that [your] brethren.
Owszem wy krzywdzicie i do szkody przywodzicie, a to braci.
Englishlet now a little water be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishJesus answered and said unto them, Murmur not among yourselves.
Tedy odpowiedział Jezus i rzekł im: Nie szemrzyjcie między sobą.
EnglishYou yourselves will have to pursue it, and you will have to apply a pro-European strategy.'
Sami będziecie musieli go realizować, i będziecie przy tym musieli zastosować strategię proeuropejską.”
EnglishYe yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but, that I am sent before him.
Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział: Nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed nim.
EnglishHe was speaking to an audience much like yourselves.
Przemawiał do podobnej jak tutaj widowni, ale tam dwie trzecie było oddzielone barierką.
EnglishEven so reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus.
Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Englishfor ye took away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.
boście wzięli klucz umiejętności; samiście nie weszli, a tym, którzy wnijść chcieli, zabranialiście.
EnglishAnd Jesus perceiving it said, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have no bread?
Co obaczywszy Jezus, rzekł im: O czemże rozmawiacie między sobą, o małowierni, żeście chleba nie wzięli?