"you are right" po polsku

EN

"you are right" - polskie tłumaczenie

EN you are right
volume_up

you are right
You’re right, and I don’t care how you do it, in a sense; you bring me the molecules, you know.
"Masz rację, gwiżdżę na resztę" czyli: dawaj cząsteczki.
Powiedzmy, że masz rację, i przegram zakład?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "you are right"

you rzeczownik
Polish
you zaimek
are rzeczownik
Polish
to be czasownik
right rzeczownik
right przymiotnik
right przysłówek

Przykłady użycia - "you are right" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, you are right to say that the situation is still far from satisfactory.
Ma pan jednak rację mówiąc, że sytuacja wciąż jeszcze nie jest zadowalająca.
EnglishThe second thing, Mr Hutchinson, is that you are right about the percentages.
Druga sprawa, panie Hutchinson, to fakt, iż ma pan rację w kwestii procentów.
EnglishA moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Chwilę temu krytykował pan brak preferencji wspólnotowej, i ma pan rację.
EnglishYou are right, the people who disappeared at sea are not illegal migrants;
Macie rację, ludzie, którzy zaginęli na morzu, nie są nielegalnymi migrantami;
EnglishYou are right when you confirm to Mr Lange that it is a Council regulation.
Ma Pan słuszność, mówiąc panu posłowi Lange'owi, że to rozporządzenie Rady.
EnglishYou are right that there has been a great deal of investment in wind energy in China.
Ma Pan rację, że w Chinach zainwestowano znaczne kwoty w energię wiatrową.
EnglishNow who has given you the right to describe peoples as democratic or undemocratic?
Kto dał panu prawo do określania narodów jako demokratycznych lub nie?
EnglishSo what we need to do now - and, Commissioner, you are right - is reach out to investors.
Tak więc ma pan rację, panie komisarzu - w chwili obecnej musimy szukać inwestorów.
EnglishI believe that you are right and that these are the areas we must work on.
Uważam, że ma pani rację. Są to obszary, nad którymi powinniśmy pracować.
EnglishYou are right, Mr Lambrinidis, flexibility should not go as far as linguistic errors.
Ma pan rację, elastyczność nie powinna odnosić się do błędów językowych.
EnglishBecause you don't know whether you're right or wrong, and so all you seek is divine empathy.
Ponieważ nie wiemy, czy jesteśmy dobrzy, czy źli, szukamy jedynie boskiej empatii.
EnglishYou were right when you said that Mr López Garrido is on the list of speakers.
Jak pan słusznie zauważył, pan López Garrido jest na liście mówców.
EnglishAnd please raise your hand if you'd say you are right of center or conservative.
A teraz, jeśli jesteście konserwatystami lub na prawo od centrum.
EnglishYou are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Ma pan rację stwierdzając, że należy zatrzymać wyścig zbrojeń jądrowych.
English(FR) Madam President, Vice-President of the Commission, you are right.
(FR) Pani przewodnicząca, panie wiceprzewodniczący Komisji! Ma pan rację!
EnglishBut, you are right that it is still not working in an optimum manner.
Ale macie państwo rację; sytuacja w tym zakresie nadal nie jest optymalna.
EnglishYou spoke about democracy in the context of the Treaty of Lisbon - and you were right to do so.
Mówił pan w kontekście traktatu lizbońskiego o demokracji - i bardzo dobrze.
EnglishYou are right, we have spent 1.5 billion, and there are still 2 000 victims every month.
Pan poseł ma rację, wydatkowaliśmy 1,5 miliarda, a nadal co miesiąc mamy dwa tysiace ofiar.
EnglishYou are right, Commissioner: let us see the evidence before we reject it.
Ma Pan, Panie Komisarzu, rację: zobaczmy dowody, zanim je odrzucimy.
EnglishAnd you are right to criticise me that it is not as good as it can be in the future.
I mają państwo słuszność krytykując mnie, że nie jest ona tak dobra, jak może być w przyszłości.