"yeah" po polsku

EN

"yeah" - polskie tłumaczenie

volume_up
yeah {part.}
PL

EN yeah
volume_up
{partykuła}

1. potoczny

yeah (też: yes, yep, ya, yea)
volume_up
tak {part.}
WK: Yeah, if they can help me with materials, yeah.
WK: Tak, mogliby mi pomóc, zdobyć materiały, tak.
And he was like, "Yeah, yeah, yeah, yeah.
W odpowiedzi słyszałem tylko: "Tak, tak.
And, yeah, we can look back in retrospect and say, yeah, ha-ha, you know -- it's all microfilm.
Możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć: tak ha-ha, jasne - to przecież mikrofilm.
yeah (też: well, well then, but, yes)
volume_up
no {wykrz.} [pot.]
(Applause) Yeah, but there were hundreds of individuals, obviously, who made that a reality.
(Brawa) No tak, ale oczywiście setki osób przyczyniło się do urzeczywistnienia tegoż.
SW: Yeah, yeah. ~~~ That was pretty funny, Einstein.
SW: No tak, bardzo śmieszne Einstein.
(Laughter) (Applause) Joshua Klein: Yeah, yeah.
(Śmiech) (Brawa) Joshua Klein: No tak.

Synonimy (angielski) dla "yeah":

yeah
English

Przykłady użycia - "yeah" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement.
Owszem, było to trudne do wyjaśnienia, ale pojawił się spontaniczny oddolny ruch.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishWhen I showed this in South Africa, everybody after was going, "Yeah, hey, car on a stick.
Kiedy pokazałem to w RPA, wszyscy mówili "hej, samochód na patyki, niezły pomysł".
EnglishIf you see somebody in the blue -- yeah, this guy -- he was a prisoner, and he was a teacher.
Jeśli zobaczycie kogoś w niebieskim, o tego gościa, był więźniem i nauczycielem.
EnglishYeah there is another one coming out.
Widzicie, że ma na sobie malutki numerek? ~~~ O następna wychodzi.
EnglishSo yeah, we're transforming things into something that you have absolutely no reference for.
Przekształcamy jedzenie aby nie miało odnośnika. ~~~ aby nie miało odnośnika.
EnglishYeah, so, when we did the Garth benefit in Dallas, that's what we --
Więc, jak mieliśmy Gartha i robiliśmy zbiórkę w Dallas, to właśnie to...
EnglishSo I'm like, "Yeah, I'm just applying to Pitt for law school."
Zamierzałam aplikować na wydział prawa w Pittsburgu, a on zapytał: "Dlaczego?
EnglishYeah, I think that's pretty likely -- there's going to be lots of robots everywhere.
Myślę, że to całkiem możliwe... wszędzie będzie pełno robotów.
EnglishYeah, great.
Jednak jeśli tylko patrzysz, mówąc przy tym w obcym języku... Świetnie.
EnglishYeah? You're not really given any instructions, but the forces of the process itself keep you in place.
Nie dają Ci żadnych instrukcji, ale siły samego procesu trzymają Cię w miejscu.
EnglishAnd I said, "Yeah, that I'm going to have a party and a cake and get a lot of presents?"
Odpowiedziałam: "Że będzie przyjęcie, tort i dostanę prezenty?"
EnglishYeah, to actually do this thing -- the actual chariot is made of gold.
Taak, aby wykonać tą rzeźbę - - sam powóz jest zrobiony ze złota.
EnglishSW: Yeah. ~~~ She especially likes his latest achievement, SpaceShipOne.
SW: Szczególnie lubi jego najnowsze osiągnięcie, SpaceShipOne.
English♫ ~~~ ♫ Yeah, it's just me and my dog, catching some sun. ~~~ We can't go wrong, ♫
♫ Tylko ja i mój pies w słońcu, nic nie może pójść źle ♫
EnglishWell, I'm shipping out pretty early, so I won't be able to stay over, but, yeah, sure, I'd love to.
Ale ja wyruszam bardzo wcześnie, więc nie będę mógł zostać, ale, pewnie, bradzo chętnie.
English~~~ So, the guy replies, "Yeah, I know, I know.
Dziewczyna na to, "Coo?" Facet odpowiada, "Taaa, wiem wiem.
EnglishThey called me two weeks later, they're like, oh, yeah, you can come now. ~~~ And I told them to stuff it.
Zadzwonili po 2 tygodniach z zaproszeniem do szkoły, kazałam im się odchrzanić.
EnglishYeah! it's obvious that the champion is delaying his entrance into the arena.
To oczywiste, że mistrz opóźnia swe wejście na halę.
EnglishYeah, everybody's freaked out ' cause of what happened over in Bel Air.
Yeah, wszyscy powariowali po tym co stało sie w Bel Air.

Pozostałe hasła