"yea" po polsku

EN

"yea" - polskie tłumaczenie

volume_up
yea {part.}
PL

EN yea
volume_up
{partykuła}

1. potoczny

yea (też: yes, yep, ya, yeah)
volume_up
tak {part.}
Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Musimy tutaj wyraźnie mówić "tak”, "tak” - "nie”, "nie”.
or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?
albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
But as God is faithful, our word toward you is not yea and nay.
Aleć wierny jest Bóg, iż mowa nasza do was nie była: Tak i Nie.

Synonimy (angielski) dla "yea":

yea
English

Przykłady użycia - "yea" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll ye beasts of the field, come to devour, [yea], all ye beasts in the forest.
Wszystkie zwierzęta polne przyjdźcie na pożarcie, i wszystkie zwierzęta leśne.
English(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
EnglishWhen they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.
Kiedy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami.
EnglishWhen ye were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it;
Choć was była mała liczba, a przez krótki czas byliście przychodniami w niej;
EnglishThat doeth great things past finding out, Yea, marvellous things without number.
On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby.
EnglishBy the rivers of Babylon, There we sat down, yea, we wept, When we remembered Zion.
Nad rzekami Babilońskiemi, tameśmy siadali i płakali, wspominając na Syon.
EnglishAnd he rode upon a cherub, and did fly; Yea, he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishYea, truth is lacking; and he that departeth from evil maketh himself a prey.
Owszem, prawda zginęła, a ten, co odstępuje od złego, na łup podany bywa.
EnglishThey that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.
Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
EnglishBuy the truth, and sell it not; [Yea], wisdom, and instruction, and understanding.
Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum.
EnglishYea, she lieth in wait as a robber, And increaseth the treacherous among men.
Ona też jako zbojca zasadzki czyni, a zuchwalców między ludźmi rozmnaża.
EnglishThere are six things which Jehovah hateth; Yea, seven which are an abomination unto him:
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego;
EnglishThen let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.
Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.
EnglishYea, thou turnest back the edge of his sword, And hast not made him to stand in the battle.
Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.
EnglishYea, if thou cry after discernment, And lift up thy voice for understanding;
Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
EnglishWisdom is as good as an inheritance; yea, more excellent is it for them that see the sun.
Dobra jest mądrość przy majętności,i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.
EnglishYea, and what are ye to me, O Tyre, and Sidon, and all the regions of Philistia?
Ale wy cóż przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sydończycy i wszystkie granice Filistyńskie?
EnglishHe suffered no man to do them wrong; Yea, he reproved kings for their sakes,
Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić; nawet karał dla nich i królów, mówiąc:
EnglishBut one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.

Pozostałe hasła