EN wrap-up
volume_up
{rzeczownik}

wrap-up (też: cue, end, ending, remainder)
Just to wrap up, in the immortal words of H.G. Wells, I think that better things are on the way.
Na zakończenie, nieśmiertelne słowa H.G. Wellsa: Myślę, że są przed nami lepsze czasy.
I'll wrap up by showing you the -- this is a brand-new peek I haven't really shown into the lab area of Virtual Earth.
Jako podsumowanie pokażę Wam... nowy, wcześniej nie prezentowany efekt prac laboratorium Virtual Earth.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "wrap-up"

to wrap czasownik
to be up to czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "wrap-up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.
EnglishBehold, Jehovah, like a [strong] man, will hurl thee away violently; yea, he will wrap thee up closely.
Oto Pan, który cię przykrył jako zacnego męża, a który cię kosztownie przyodział,
EnglishSo that's the -- let me wrap up, this is the package.
Więc to -- pozwólcie, że podsumuję, to jest cały pakiet.
EnglishAnd lastly, I will wrap up with one minute of Art Tatum.
EnglishThat also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.
Jak stwierdziliśmy w sprawozdaniu, fakt ten otwiera też Chorwacji możliwość zakończenia negocjacji już w roku bieżącym,.
EnglishA couple of quick rules to wrap up.
English(Applause) Well, before we wrap it up, she would like to give a shout out to all our animal friends back at the Knoxville Zoo.
SW: Bardzo ładnie. ~~~ (Brawa) Zanim zakończymy, Einstein chciałaby powiedzieć kilka słów wszystkim zwierzętom z zoo w Knoxville.