EN worried
volume_up
{przymiotnik}

worried (też: concerned, troubled, upset, ungratified)
volume_up
zmartwiony {przym. m.}
worried (też: careworn, concerned, preoccupied)
volume_up
zatroskany {przym. m.}
He sees many concerned parents who are worried that any "unusual features" in their children may be related to the fact that they are growing up bilingually.
Podczas dyżurów regularnie przychodzą do niego zatroskani rodzice, by zapytać, czy ewentualne „przypadłości” ich dziecka mogą mieć związek z jego dorastaniem w środowisku dwujęzycznym.
worried (też: troubled)
volume_up
zafrasowany {przym. m.}
worried (też: alarmed, anxious, bothered, distressed)
volume_up
zaniepokojony {przym. m.}
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
You know when Mugabe is worried: he starts to panic.
Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.
volume_up
przejęty {przym. m.}
worried
volume_up
frasobliwy {przym. m.} [starom.]

Synonimy (angielski) dla "worried":

worried

Przykłady użycia - "worried" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTime and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
Za każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.
EnglishThey are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.
Obawy te wiążą się z zagrożeniem środowiska we wrażliwym Morzu Bałtyckim.
EnglishI think we would all be greatly worried about the security of the Olympics.
Uważam, że wszyscy będziemy się bardzo niepokoić w związku z bezpieczeństwem Olimpiady.
EnglishMr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.
Przez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.
EnglishAs Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.
Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.
EnglishAnd yes, I am worried about the spill-over of these Hungarian patterns.
I wreszcie, tak, obawiam się, że te węgierskie wzorce rozleją się poza granice Węgier.
English(Applause) The saying is that with climate, those who know the most are the most worried.
(Aplauz) Mówi się, że Ci, którzy o klimacie wiedzą najwięcej są najbardziej zmartwieni.
EnglishThe public is very worried about this and we must reassure them.
Opinia publiczna wyraża duże zaniepokojenie z tego powodu i musimy ją uspokoić.
EnglishOf course industries are worried that change will bring extra costs.
Oczywiście zainteresowane branże obawiają się, że zmiana przyniesie dodatkowe koszty.
EnglishWorried finance ministers - and there are many - can rest assured.
Zaniepokojeni ministrowie finansów - a jest ich wielu - mogą spać spokojnie.
EnglishTell a doctor or pharmacist if you are worried about any of these.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli objawy te budzą niepokój.
EnglishWe should not be worried or fearful about the suspension of so-called dialogue.
Nie powinniśmy się obawiać czy bać zawieszenia tzw. dialogu.
EnglishAnd we are worried because the negotiations are dangerously close to deadlock at the moment.
Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ obecnie negocjacje niebezpiecznie zbliżają się do impasu.
EnglishWe are also very worried about the extensive corruption that is to be found in the country.
Niepokoi nas również rozległa korupcja, która szerzy się w tym kraju.
EnglishFreedom of assembly is another area where I am deeply worried.
Wolność zgromadzeń to inny obszar, który mnie napawa ogromnym niepokojem.
EnglishIf you have nothing to hide, you also have nothing to be worried about.
Jeśli nie ma się nic do ukrycia, nie ma się też czego obawiać.
EnglishI am worried that we are not accepting and are not prepared to pay more attention to children.
Obawiam się, że nie zgadzamy się i nie jesteśmy gotowi na zwrócenie większej uwagi na dzieci.
EnglishIf you notice any side effects that you are worried about, whether they are listed in this leaflet or
Jeśli wystąpią jakiekolwiek budzące niepokój objawy niepożądane, które są wymienione w
EnglishTell a doctor or pharmacist if you are worried about this.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli objaw ten budzi niepokój.
EnglishWe must make these differences an opportunity to reassure European citizens, who are worried.
Musimy sprawić, aby te różnice stały się okazją do uspokojenia zmartwionych mieszkańców Europy.