"worn out" po polsku

EN

"worn out" - polskie tłumaczenie

EN worn out
volume_up
{przymiotnik}

worn out (też: raddled)
volume_up
zużyty {przym. m.}
This is the field of biologic replacements, where we replace worn-out parts with new, natural ones.
To dziedzina biologicznych części zamiennych, gdzie wymieniamy części zużyte na nowe, naturalne.
Wszystko jest stare i zużyte.
Speed restrictions are imposed on 66% of the Romanian railways due to the condition of the railway infrastructure, and 77% of the rolling stock is worn out.
Ograniczenia prędkości nałożone na 66% kolei rumuńskich ze względu na uwarunkowania infrastruktury kolejowej, a tabor kolejowy w 77% jest zużyty i przestarzały.
worn out
volume_up
ograny {przym. m.}
worn out
volume_up
rozklapciany {przym. m.} [slg.]
worn out (też: destroyed, raddled, run-down, shot)
volume_up
zniszczony {przym. m.}
worn out (też: abided)
volume_up
znoszony {przym. m.}
worn out (też: threadbare)
volume_up
przechodzony {przym. m.}
worn out
volume_up
wychodzony {przym. m.} [pot.]

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "worn out"

to wear czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish

Przykłady użycia - "worn out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis appropriation is intended to cover the replacement of worn-out and obsolete furniture.
49, 352. 50 Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Tego impulsu nie da znużony i zdyskredytowany amerykański prezydent.
EnglishThey'd worn themselves out, beating themselves against the window, and, well, they were easy to capture.
Były wycieńczone, próbowały wydostać się przez zamknięte okno, więc łatwo je było złapać.
EnglishThis is the field of biologic replacements, where we replace worn-out parts with new, natural ones.
To dziedzina biologicznych części zamiennych, gdzie wymieniamy części zużyte na nowe, naturalne.
EnglishWe have worn out the soil with intensive production.
Zniszczyliśmy glebę intensywną produkcją.
EnglishEverything is old and worn out.
EnglishWhy do I feel so worn out?
EnglishSome people speak about it undergoing a mid-life crisis - feeling a bit tired, morally worn out, hesitant about further enlargement.
Niektórzy mówią, że przechodzi kryzys wieku średniego - uczucie lekkiego zmęczenia, moralnego wycieńczenia, wahania co do dalszego poszerzenia.
EnglishAnd Ebed-melech the Ethiopian said unto Jeremiah, Put now these rags and worn-out garments under thine armholes under the cords.
I rzekł Ebidmelech Murzyn do Jeremijasza: Nuże podłóż te stare podarte i zbótwiałe szmaciska pod pachy rąk twoich pod powrozy; i uczynił tak Jeremijasz.
EnglishNeither must we forget the need for health protection to supplement the social protection offered to people who are often worn out by their state of extreme weakness.
Nie możemy też zapominać o opiece zdrowotnej będącej uzupełnieniem opieki socjalnej oferowanej ludziom, którzy często są wycieńczeni swoim fatalnym stanem.
EnglishThese employment agencies treat workers like modern-day slaves: they use them until they are worn out, pay them peanuts, move them around at will and arbitrarily get rid of them.
W takich agencjach pracy robotnicy doświadczają współczesnej odmiany niewolnictwa - za głodową pensję człowiek jest wykorzystywany, dopóki nie padnie, a potem się go bezwzględnie pozbywa.