"work force" po polsku

EN

"work force" - polskie tłumaczenie

EN work force
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "work force":

work force

Przykłady użycia - "work force" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI hope that the work of the task force will soon produce concrete results.
Mam nadzieję, że prace grupy roboczej szybko zaowocują konkretnymi efektami.
EnglishIn the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses.
W zachodniej części Irlandii małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają około 70% siły roboczej.
EnglishWhen the protection order enters into force, the work will not have really stopped there.
Praca nie kończy się z chwilą wejścia nakazu ochrony w życie.
EnglishWe cannot speak about a space of freedom if there are restrictions on the freedom of movement of the work force.
Nie można mówić o przestrzeni wolności, kiedy istnieją ograniczenia swobody przepływu siły roboczej.
EnglishWe need to strengthen the position of SMEs, since their essential work is the driving force behind research, innovation and growth.
Musimy wzmocnić pozycję MŚP, ponieważ ich bezcenna praca stanowi siłę napędową badań, innowacji i wzrostu.
EnglishThis is especially true for work of the Task-force which was created by the President of the European Commission, Mr Barroso.
Dotyczy to w szczególności prac zespołu zadaniowego, utworzonego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Barroso.
EnglishNow, one prerequisite for a competitive and dynamic knowledge-based economy is to have a flexible work force.
Teraz jednym z warunków niezbędnych do stworzenia konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy jest posiadanie elastycznej siły roboczej.
EnglishUnfortunately, industrial agriculture, which could have attracted part of the female work force in the villages, itself underwent destructuring.
Niestety rolnictwo przemysłowe, które mogło przyciągnąć część kobiecej siły roboczej do wsi, samo uległo zniszczeniu.
EnglishAnd in my country for example, membership of trade unions, which are a natural party on one side of the social dialogue, covers some 5% of the work force.
W moim kraju na przykład jedynie 5% siły roboczej jest członkami związków zawodowych, które stanowią naturalnie jedną ze stron dialogu społecznego.
EnglishIt also applies to the six legislative proposals that came out of the work of the task force, which were tabled by the Commission on 29 September.
Dotyczy to również sześciu wniosków ustawodawczych, które pojawiły się w trakcie prac grupy roboczej i które zostały złożone przez Komisję w dniu 29 września.
EnglishRomania, the country that I represent in the European Parliament, accounts for 25% of the work force in agriculture and 40% of its population lives in the rural areas.
W Parlamencie Europejskim występuję w imieniu Rumunii, gdzie 25% siły roboczej pracuje w rolnictwie, a 40% ludności zamieszkuje obszary wiejskie.
EnglishThere is a fundamental difference that we have to be clear about, and we have to make sure of protecting the work force in all of this.
Istnieje zdecydowana różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami podejścia, z której powinniśmy zdawać sobie sprawę i musimy zadbać o to, by we wszystkich tych sprawach chronić pracowników.
EnglishA total of 12 million jobs, 6% of the work force, the largest investor in research and development - this makes discussing the problem and finding solutions very much worthwhile.
Dwanaście milionów miejsc pracy, 6% siły roboczej, największy inwestor w obszarze badań i rozwoju - to wszytko sprawia, że omawianie problemu i znalezienie rozwiązań jest wysoce pożądane.