"wizard" po polsku

EN

"wizard" - polskie tłumaczenie

volume_up
wizard {rzecz.}

EN wizard
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

When you are told that carrots have human rights because they share half our genes -- but not how gene percentages confer rights -- wizard.
Kiedy powiesz że marchewki mają prawa człowieka ponieważ mają połowę genów taką jak my -- jednak bez podania ilości procent nadających te prawa -- czarodziej.
Our financial wizards routinely fall victim to similar overconfidence, convincing themselves that the latest bubble is a new kind of market -- the kind that never goes down.
Nasi finansowi czarodzieje także regularnie padają ofiarą nadmiernej pewności siebie, przekonując sami siebie, że najnowsza bańka to nowy rodzaj rynku -- takiego, który nigdy nie ma bessy.
or a charmer, or a consulter with a familiar spirit, or a wizard, or a necromancer.
I czarnoksiężnik, i ten, który ma sprawę z duchy złymi, i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych.
wizard (też: sorceror)

2. IT

wizard
wizard

Przykłady użycia - "wizard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI play the part of a magician, a wizard, if you will, a real wizard.
EnglishHave you ever seen The Wizard of Oz?
Widziałaś kiedyś " Czarnoksiężnika z Oz "?
EnglishAnother way of putting it is you're not going to see anything that's powered by Vulcan technology, or teenage wizard hormones or anything like that.
Inaczej mówiąc, nie zobaczycie nic zasilanego technologią Wolkanów ze Star Treka, czy hormonami nastoletnich czarodziejek.
EnglishAnd he called me into his office -- which is the equivalent of going to see the Wizard of Oz (Laughter) -- and John Heinz had 600 million dollars, and at the time I had about 60 cents.
No i wezwał mnie do swojego biura -- co jest równoznaczne z audiencją u Czarnoksiężnika z krainy Oz -- (Śmiech) John Heinz miał 600 milionów dolarów, a ja miałem wtedy około 60 centów.