"with an eye to" po polsku

EN

"with an eye to" - polskie tłumaczenie

EN with an eye to
volume_up

1. "doing sth"

with an eye to
volume_up
mając nadzieję na (zrobienie czegoś)
mając nadzieję na zrobienie czegoś

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with an eye to"

with przyimek
with
eye rzeczownik
to eye czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "with an eye to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCYSTAGON has not been shown to prevent cystine crystals accumulating in the eye.
Stwierdzono, że lek CYSTAGON nie zapobiega gromadzeniu się kryształów cystyny w oku.
EnglishCMV retinitis is an eye infection caused by a virus named cytomegalovirus (CMV).
Zapalenie siatkówki CMV jest zakażeniem oka wywołanym przez wirusa cytomegalii (CMV).
EnglishThere are no clinical data to support a concomitant treatment of the second eye.
Brak danych klinicznych wskazujących na celowość równoczesnego leczenia drugiego oka.
EnglishLUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
EnglishBlurred vision due to swelling (or fluid) in the back of the eye has been reported.
Zgłaszano nieostre widzenie spowodowane obrzękiem (lub płynem) w tylnej części oka.
EnglishIn Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
W Niemczech agencje i ich rozwój są bacznie śledzone przez opinię publiczną.
EnglishThat's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.
To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.
EnglishAnd here's the same child three weeks post-operation, with the right eye open.
Tu widać to samo dziecko trzy tygodnie po operacji, z otwartym prawym okiem.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishIt works by increasing the outflow of liquid, which lowers the pressure in the eye.
Działa on poprzez zwiększanie odpływu płynu, obniżając w ten sposób ciśnienie w oku.
EnglishAXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
Seria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,
EnglishIf accidental eye exposure occurs, flush the eyes immediately with clean water.
Jeżeli lek przypadkowo dostanie się do oka, należy natychmiast przemyć je czystą wodą.
EnglishIf accidental eye contact occurs, flush immediately with copious amounts of water.
W razie przypadkowego kontaktu z okiem, przepłukać oko obfitą ilością wody.
EnglishTRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
EnglishYour eyeballs contain a clear, watery liquid which feeds the inside of the eye.
W gałkach ocznych znajduje się przezroczysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka.
EnglishTimolol is a beta-blocker that works by reducing the production of fluid within the eye.
Tymolol jest beta- blokerem, który zmniejsza wytwarzanie cieczy wodnistej w oku.
EnglishEye examinations are recommended at regular intervals while using Neurpo.
Zaleca się regularne przeprowadzanie badań wzroku podczas stosowania leku Neupro.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.
EnglishI urge you not to be blind in one eye and I urge my colleagues likewise.
Nalegam, aby nie przymykali panowie oka, jak też proszę o to samo moich kolegów.
EnglishBut this was spotted by an eagle-eye investigator, and he was convicted.
Zostało to odkryte przez jednego z bystrych śledczych, i chłopak został skazany.