"with age" po polsku

EN

"with age" - polskie tłumaczenie

EN with age
volume_up

with age
patients with exudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) with predominantly
pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD –
In patients under age 18, volume of distribution and clearance increase with increasing age.
U pacjentów poniżej 18 lat objętość dystrybucji i klirens wzrastają z wiekiem.
The elimination half-life of ciprofloxacin does not change with age.
Okres połowicznej eliminacji cyprofloksacyny nie zmienia się z wiekiem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "with age"

with przyimek
with
age rzeczownik
to age czasownik

Przykłady użycia - "with age" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishOne dose of 2 ml by intramuscular injection to pigs of 18 weeks of age and older.
Wstrzykiwać domięśniowo jedną dawkę 2 ml świniom w wieku 18 tygodni lub starszym.
EnglishEbixa is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Ebixa dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishThe recommended dose of Epivir for patients over 12 years of age is 300 mg daily.
Zalecana dzienna dawka Epiviru dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat wynosi 300 mg.
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishAxura is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Axura dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishTherefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.
Z tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
EnglishViraferonPeg is not recommended for use in patients under the age of 18 years.
Nie zaleca się stosowania leku ViraferonPeg u pacjentów poniżej 18 roku życia.
EnglishSubjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.
W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
EnglishNeoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).
Neoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg granulat nie jest wskazany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
EnglishCefuroxime axetil tablets are not suitable for use in children under the age of 5.
Nie powinno stosować się aksetylu cefuroksymu u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
EnglishObviously that also applies to children under the age of two in aeroplanes.
Bez wątpienia dotyczy to również podróżujących samolotem dzieci poniżej dwu lat.
EnglishI was the 17-18 year-old age category winner and then the grand prize winner.
Jestem laureatką w kategorii wiekowej 17-18 lat oraz zdobywczynią nagrody głównej.